KHOA LUẬT HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020 - 2021

Thực hiện nội dung Công văn số 180/ĐHL-LT-CQ-CĐ ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021, vào lúc 15h00 ngày 01 tháng 12 năm 20120 tại phòng họp A1, trường Đại học Luật đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021.

Hội nghị hân hạnh đón tiếp sự tham dự: Ông Trần Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn trường. Về phía khoa Luật Hành chính, có sự hiện diện của TS. Lê Thị Nga - Trưởng khoa Luật Hành chính, TS. Đặng Công Cường - Phó Khoa Luật Hành chính, ThS. Hoàng Thị Ái Quỳnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa luật Hành chính cùng các giảng viên Khoa Luật Hành chính, trường Đại học Luật, Đại học Huế. Thành phần Đoàn Chủ tịch của Hội nghị gồm có TS. Lê Thị Nga - Trưởng khoa Luật Hành chính và ThS. Hoàng Thị Ái Quỳnh - Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa luật Hành chính.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị Viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Mở đầu hội nghị, TS. Lê Thị Nga trình bày bản báo cáo tổng kết hoạt động của Khoa Luật Hành chính năm học, nêu lên những ưu điểm và hạn chế của Khoa trong năm học 2019 - 2020. Hội nghị đồng thời được lắng nghe những góp ý cho bản báo cáo và phương hướng hoạt động từ Đồng chí Trần Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Sau khi trao đổi nghiêm túc, thẳng thắn và nhiệt tình đóng góp ý kiến cho hoạt động và phương hướng của khoa trong năm học mới về công tác giảng dạy, làm việc và nghiên cứu tại trường, Hội nghị tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân trong năm học 2019 - 2020.

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 của Khoa Luật Hành chính kết thúc tốt đẹp vào lúc 17h00 cùng ngày.

Trần Diệu Hà

Các bài khác