Kế hoạch thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ Luật kinh tế Khóa 8 (2018 - 2020)

Phòng KHCN - MT - HTQT, thông báo kế hoạch thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế các lớp Cao học Khóa 8 (2018 - 2020)

Thông báo thực hiện đăng ký tên đề tài luận văn tốt nghiệp

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký tên đề tài luận văn tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn và thông qua đề cương luận văn tốt nghiệp cao học Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế cho học viên khóa 8 (2018 – 2020) tại Huế như sau:

Thông báo Kế hoạch bảo vệ luận văn cho Học viên Khóa 4 quá hạn

Học viên xin bảo vệ quá hạn của Lớp Thạc sĩ Luật Kinh tế Khóa 4 sẽ có đợt bảo vệ cuối vào ngày 5 tháng 5 năm 2018. Hạn cuối nhận hồ sơ và luận văn hoàn chỉnh vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. Đến thời hạn nói trên, học viên nào chưa nộp lại hồ sơ và luận văn xem như không hoàn thành được luận văn tốt nghiệp.