Danh sách sinh viên Khoá 45 (đợt xét tuyển học bạ và điểm thi THPT, cập nhật)

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên Khoá 45 (đợt xét tuyển học bạ và điểm thi THP). Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ SĐT: 0234.3946995 để được giải đáp.

Quyết định về việc phân chuyên ngành đào tạo ngành Luật K42 hệ chính quy

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách các lớp chuyên ngành đào tạo Luật Khóa 42 hệ chính quy. Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng CTSV - SĐT liên hệ: 0234.3946995;

Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021.

Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa K45 (khóa tuyển sinh 2021)

Ngày 06/8/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Kế hoạch số 367/KH-ĐHL về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên K45 (khóa tuyển sinh 2021).

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K41 đợt 2 (Khóa 2017 - 2021)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K41 đợt 2 (khóa 2017 - 2021) hệ chính quy. Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2019A_Huế (AL) (2019 - 2021)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2019A_Huế (AL) hệ chính quy (Quyết định số 389/QĐ-ĐHL ngày 15/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2018 Quảng Trị (2018 - 2020)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học bằng hai ngành Luật - Lớp Luật ĐHB2 K2018 Quảng Trị (2018 - 2020) hệ chính quy (Quyết định số 331/QĐ-ĐHL ngày 25/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: PhongCTSV@hul.ed

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật Kinh tế K41 (Khóa 2017 - 2021)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế K41 (khóa 2017 - 2021) hệ chính quy (Quyết định số 302/QĐ-ĐHL ngày 08/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật K41 (khóa 2017 - 2021)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật K41 (khóa 2017 - 2021) hệ chính quy (Quyết định số 301/QĐ-ĐHL ngày 08/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

[Cập nhật] Danh sách sinh viên Khoá 41 đã nộp đơn xin xét tốt nghiệp và đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ

Phòng CTSV cập nhật danh sách sinh viên K41 đã nộp đơn xin xét tốt nghiệp về đủ điều kiện về văn bằng chứng chỉ (đợt 1). Bên cạnh ra soát về VBCC, sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân (MSSV, họ tên, giới tính, ngày sinh); nếu có điều chỉnh liên hệ Phòng CTSV (ông Nguyễn Quang Tuấn, ĐT: 0935.108605).