Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2021 như sau:
Click vào file đính kèm để xem và tải về.
Đính kèm:
 398_tb_dhl.pdf (294.87 KB)
Các bài khác