Chương trình Khởi nghiệp dành cho sinh viên K43

Ngày 16 và ngày 17/11 năm 2019, tại hội trường B, trường Đại học Luật, Đại học Huế, trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tiến hành tổ chức chương trình Khởi nghiệp dành cho sinh viên K43

Tổ chức chương trình Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng này 20 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp đã tổ chức chương trình Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hội trường E, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

LCĐ Thực hành Luật - Khảo thí - Thư viện tham gia cuộc thi "IP Day - Hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới"

Chiều ngày 5/5/2019 LCĐ Thực hành Luật - Khảo thí - Thư viện đã tham gia cuộc thi "IP Day - Hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới" do LCĐ Dân sự tổ chức tại sân trường nhà E, trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Cuộc thi "Sinh viên nhận diện, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lần thứ I"

Nhằm hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, khuyến khích sinh viên tìm hiểu kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ, cách nhận diện, bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ và ý thức tôn trọng quyền Sở hữu trí tuệ. Tạo động lực để sinh viên có sự sáng tạo trong học tập và nghiên cứu. Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp làm đầu mối tổ chức cuộc thi “Sinh viên nhận diện, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lần thứ I” dành cho sinh viên Luật học và Luật Kinh tế K39, K40 và các sinh viên quan tâm.

Chương trình "Build a Business workshop"

Trong ngày 21/4/2019, trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp đã phối hợp với công ty Coplus cử các bạn sinh viên thuộc quản lý của trung tâm tham gia chương trình Build a Business workshop tại khách sạn Saigon Tourance tại số 05 Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức Đối thoại sinh viên 2019

Thực hiện công văn số 97/TB - DDHL ngày 04 tháng 04 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc tổ chức đối thoại sinh viên năm 2019. Ngày 17/04/2019 Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp tổ chức Đối thoại sinh viên 2019 tại hội trường E, trường Đại học Luật, Đại học Huế.

chương trình ngoại khóa với chủ đề “Kỹ năng quản trị nhân lực trong doanh nghiệp”

Nằm trong chương trình đào tạo cử nhân Luật, nhằm giúp sinh viên nhận biết được các kỹ năng quản trị nhân lực trong doanh nghiệp, cũng như tiếp thu được các kinh nghiệp của những chuyên gia giàu kinh nghiệp trong lĩnh vực quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp làm đầu mối tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Kỹ năng quản trị nhân lực trong doanh nghiệp” dành cho sinh viên Luật học và Luật Kinh tế K40 và các sinh viên quan tâm.

LCĐ Thực hành Luật - Khảo thí - Thư viện tham gia chương trình Tiểu phẩm phòng chống tội phạm 2019

Liên chi Đoàn thực hành Luật - Khảo thí - Thư viện đã thành lập đội thi và tham gia chương trình "Tiểu phẩm về pháp luật phòng ngừa và chống tội phạm" do Liên chi Đoàn Hình sự đăng cai tổ chức.

LCĐ Thực hành Luật - Khảo thí - Thư viện tham gia Giải bóng đá Đoàn trường Đại học Luật năm 2019

Trong thời gian từ ngày 09/03/2019 đến ngày 27/03/2019, các chi Đoàn trực thuộc Liên chi Đoàn Thực hành Luật - Khảo thí - Thư viện đã tham gia giải bóng đã Đoàn trường Đại học Luật, Đại học Huế lần thứ XIX năm 2019 nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và tạo điều kiện giao lưu học hỏi giữa các cán bộ Đoàn, đoàn viên sinh viên Trường Đại học Luật.

LCĐ Thực hành Luật - KT - TV tham gia ngày Hội cán bộ Đoàn 2019

Liên chi Đoàn Thực hành Luật - Khảo thí - Thư viện đã tham gia chương trình Ngày hội cán bộ Đoàn 2019 với chủ đề "Đoàn trường Đại học Luật với môi trường biển" do Đoàn trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức trong thời gian từ ngày 29/03 đến ngày 30/03/2019 tại khu vực biển Bãi Rạng, thành phố Đà Nẵng.