Liên chi đoàn Khoa Luật Dân sự

Liên chi đoàn Khoa luật Dân sự là một trong 6 Liên chi đoàn trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Luật, Đại học Huế. Trong suốt những năm học vừa qua, Liên chi đoàn Khoa Luật Dân sự với đội ngũ là các cán bộ đoàn trẻ trung và đầy nhiệt huyết, luôn cố gắng đem đến cho các bạn Đoàn viên trực thuộc sự quản lý của Liên chi đoàn những chương trình đậm chất sinh viên nhất.

CLB Pháp ngữ - Khoa luật Dân sự

Năm 2014, trường Đại học Luật Huế tổ chức lớp tiếng Pháp với học viên là các tân sinh viên khóa K38. Sau đó, với nòng cốt là các học viên khóa K38 lớp tiếng Pháp cùng với sự giúp đỡ của cô Hoàng Thị Hải Yến (cố vấn của CLB) và cô Hoàng Thảo Anh (chủ nhiệm CLB), CLB Pháp ngữ đã được kí quyết được thành lập và ra mắt chính thức vào ngày 01 tháng 12 năm 2017. CLB Pháp ngữ trực thuộc Liên chi Đoàn khoa Luật Dân sự và đến nay đã hoạt động được gần 3 năm.