Cán bộ Phòng Đào tạo


1. Ông Trần Viết Long - Phó trưởng phòng phụ trách

   Trình độ: Tiến sĩ

   Địa chỉ: 

   Điện thoại: 093.249.9985

   Email: longtv@hul.edu.vn

2. Bà Đỗ Phan Nguyên Phương - Chuyên viên

 

   Trình độ: Cử nhân

   Địa chỉ: Phường Trường An, thành phố Huế

   Điện thoại: (0234) 3.946.996

   Email: phuongdpn@hul.edu.vn

3. Bà Nguyễn Thị Kim Loan - Chuyên viên

 

   Trình độ: Đại học

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: (0234) 3.946.996

   Email: kimloan.nthi@gmail.com


4. Ông Lê Văn Anh - Chuyên viên

 

   Trình độ: Thạc sĩ

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Chức vụ: Tổ trưởng - Tổ Đào tạo Đại học

   Điện thoại: (0234) 3.946.996

   Email: anhctsv@yahoo.com.vn

5. Trần Đại Cát - Chuyên viên

   Trình độ: Cử nhân

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: 0913.244.478 - 0935.244.478

   Email: cattd@hul.edu.vn

 

6. Bà Phạm Thị Như Hiền - Chuyên viên

 

   Trình độ: Thạc sĩ

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Chức vụ: Tổ trưởng - Tổ Đào tạo sau đại học

   Điện thoại: 0979055045

   Email: hienptn@hul.edu.vn

 

7.  Ông Nguyễn Duy Tú - Chuyên viên

 

   Trình độ: Thạc sĩ

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: 0934760444 - 0962755777

   Email: tund@hul.edu.vn