Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K41 đợt 2 (Khóa 2017 - 2021)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K41 đợt 2 (khóa 2017 - 2021) hệ chính quy. Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
2. Ngành Luật Kinh tế: /upload/file/ctsv/388_qd_dhl.pdf
Các bài khác