Nội dung tìm kiếm          
STT   Tên văn bản Ngày ban hành    Người ký   Tập tin
1 Mẫu xác nhận học viên 23/09/2021    Phòng Đào tạo   Tải về
2 Biểu mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn 05/05/2020    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
3 Biểu mẫu hồ sơ nghiên cứu sinh 10/07/2019    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
4 Mẫu hướng dẫn viết đề cương luận văn 15/03/2019    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
5 Biểu mẫu hồ sơ đăng ký dự thi cao học Luật Kinh tế, Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật 05/12/2018    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
6 Mẫu đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ 17/10/2018    Phòng Đào tạo   Tải về
7 Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập 17/10/2018    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
8 Mẫu đơn xin thay đổi tên đề tài 04/04/2018    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
9 Mẫu đơn đăng ký học lại 16/01/2018    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
10 Mẫu đề thi và đáp án dành cho các lớp Cao học 01/12/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
11 Biểu mẫu bìa luận văn thạc sĩ luật kinh tế 02/11/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
12 Mẫu giấy xác nhận và giải trình đã chỉnh sửa Luận văn 01/09/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
13 Biểu mẫu tóm tắt luận văn 25/05/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về
14 Mẫu trình bày bảng thống kê trích dẫn tài liệu tham khảo 25/05/2017    Phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH   Tải về