Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

 

1. ThS. CVC. Nguyễn Văn Kiệm, UVTV Đảng ủy, Bí thư chi bộ- Trưởng phòng

Công việc phân công đảm nhận:

- Phụ trách chung; Phụ trách mảng Tổ chức nhân sự, Hành chính, thi đua, bảo vệ chính trị nội bộ

- Công tác kiêm nhiệm: Thanh tra Giáo dục, Phó chỉ huy Quân sự -Tự vệ; Phó Chủ tịch Hội CCB
- Tel: 0914.237.939; Email: nvkiemkh@gmail.com


2.  ThS. Ngô Phước Long, Tổ trưởng Tổ chức - Nhân sự

Công việc phân công đảm nhận:

- Chuyên trách công tác văn phòng Đảng ủy; công tác pháp chế

- Thực hiện công tác thống kê, Báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.

- Công tác kiêm nhiệm:  Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

-Tel: 0985.070.221;  Email: phuoclong012@gmail.com

 3. CN. Hồ Thị Thanh Tuyền, Tổ trưởng CSVC

Công việc phân công đảm nhận:

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Trường;

- Phối hợp thực hiện công tác biên chế, tập sự;

- Công tác bảo hiểm sinh viên;

- Một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.

- Công tác kiêm nhiệm: UV BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận.
- Tel:0905995522; Email: cat_tien50@yahoo.com


 4. ThS. Đoàn Đức Hiếu, Phó Bí thư chi bộ - Tổ trưởng Tổ Hành chính -  Y tế

Công việc phân công đảm nhận:

- Phụ trách chung của tổ
 - Tham gia một số công tác khác do Trưởng phòng phân công.

 - Tel: 0919.357.168; E.mail: hieudoanduc@yahoo.com

 

5. CN. Nguyễn Thị Thùy Dương, Nhân viên Y tế

Công việc phân công đảm nhận:

- Y tế cơ quan và y tế học đường

- Công tác kiêm nhiệm: Văn phòng Đoàn thanh niên

- Tel: 0972112035

 

6. Nguyễn Lê Quỳnh My, Nhân viên phục vụ

Công việc phân công đảm nhận:

- Phục vụ Phòng đợi giáo viên;

- Phục vụ Phòng họp Trường;

- Phục vụ Phòng Ban Giám hiệu, Phòng  TC-HC và các Hội nghị do Trường tổ chức.

- Tel: 01656007851

7. Nguyễn Hữu Hóa, Nhân viên phục vụ

Công việc phân công đảm nhận:

- Phục vụ hệ thống âm thanh, ánh sáng và quản lý Hội trường B, các giảng đường B,C,D,E và các thiết bị dạy học,..

- Một số công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Tel: 0949255557

8. CN. Huỳnh Thế Lưu, Chuyên  viên

Công việc phân công đảm nhận:

- Lái xe cơ quan;

- Một số công việc CSVC khác do Trưởng phòng phân công.

- Tel: 0983862183

09. Đặng Văn Sinh, Nhân viên Bảo vệ

Công việc phân công đảm nhận:

- Bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về tài sản CSVC,.. của Trường;

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng phân công.

-  Tel: 01688919355

10. Võ Trường Hải, Nhân viên Bảo vệ

Công việc phân công đảm nhận:

- Bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về tài sản CSVC,.. của Trường;

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Tel: 01219342005

11. Lê Quang Dũng, Nhân viên Bảo vệ

 

Công việc phân công đảm nhận:

- Bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về tài sản CSVC,.. của Trường;

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Tel: 01284326555

12. Nguyễn Văn Cường, Nhân viên Bảo vệ

 

Công việc phân công đảm nhận:

- Bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về tài sản CSVC,.. của Trường;

- Thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng phân công.

- Tel: 01697555679