Hoàn thiện quy định về phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Ngày 27 tháng 10 năm 2020 Trường Đại học Luật đã tổ chức Hội nghị về “Hoàn thiện quy định về phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế”. Đây là Hội nghị quan trọng nhằm hoàn thiện quy định về xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho các ngành Luật, Luật Kinh tế đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động và đồng thời lấy ý kiến cán bộ giảng viên về hình thức và cấu trúc đề thi phù hợp với điều kiện của từng học phần.

Hội thảo chuyên đề "Phương pháp kiểm tra, đánh giá cho sinh viên năm thứ nhất"

Khi bước chân vào môi trường đại học, sinh viên bắt đầu làm quen với mô hình đào tạo hoàn toàn mới mà trước đây khi còn là học sinh phổ thông chưa hề được biết đến, đó là được đạo tạo theo hình thức tín chỉ.

Hội thảo tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo (theo thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của BGD&ĐT)

Chiều ngày 19/9 và sáng ngày 20/9, Trường Đại học Luật đã tổ chức "Hội thảo tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo theo thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng BGD&ĐT" cho cán bộ giảng viên.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Sáng ngày 12/9, Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và Khai giảng năm học mới 2018-2019.

Hội nghị triển khai Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 25/5/2018, Trường Đại học Luật đã tổ chức Hội nghị "Triển khai Tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo" nhằm tập huấn cho cán bộ giảng viên trong Trường tham gia vào quá trình Tự đánh giá và cải tiến chất lượng CTĐT.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 24/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Đây là trường đại học thứ 50 trong số các trường đại học do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Sáng 20/4/2018, Trường Đại học Luật, Đại học Huế khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS.Mai Trọng Nhuận, Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế; các đại biểu đến từ các ban chức năng, các trường đại học thành viên, khoa, trung tâm trực thuộc Đại học Huế; cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật đã dự lễ.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Luật

Sáng ngày 24/3/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Luật (ĐH Luật), Đại học Huế để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị lấy ý kiến người sử dụng lao động và cựu người học về chất lượng đào tạo

Ngày 20 tháng 01 năm 2018, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến người sử dụng lao động và cựu người học về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA”, năm 2017

Từ ngày 26-28/12/2017, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA” khóa thứ 4 năm 2017.