Thông báo kết nối truy cập cho các đơn vị vào CSDL Proquest Central, Công bố KH&CN Việt Nam và Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, giảng viên và người học thuộc Trường Đại học Luật

Thực hiện công văn 2099/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai sử dụng CSDL ScienceDirect cho các đơn vị thành viên. Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường .

Cơ sở dữ liệu ScienceDirect, ProQuest Central  là CSDL toàn văn đa ngành lớn nhất trên thế giới hiện nay cung cấp truy cập tới hơn 45 CSDL đầy đủ và bao trùm 175 chủ đề của NXB ProQuest với đa dạng tài liệu. CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp kho dữ liệu điện  tử gồm khoảng 300 tạp chí và ấn phẩm định kỳ, 186/236 tạp chí tính điểm, hàng trăm tài liệu hội nghị hội thảo hằng năm. 

Cách thức truy cập:

         1. Người dùng sử dụng máy tính tại Thư viện hoặc kết nối mạng máy tính tại Thư viện

           Kết nối thông qua IP đã đăng ký với Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

          2. Truy cập theo địa chỉ của Liên hiệp Thư viện: http://lhtv.vista.vn

          - Không cần phải có tài khoản đăng nhập;

          - Cách thức truy cập sử dụng: (xem tại file đính kèm)

          * Video hướng dẫn truy cập ProQuest Central: https://www.youtube.com/watch?v=iOXZTtNPDtk

Mọi thắc mắc trong quá trình sử dụng, vui lòng liên hệ cán bộ thư viện tại phòng tâng 5 Nhà A1 hoặc email: tiennm@hul.edu.vn.

 

Tải file hướng dẫn và giới thiệu: 

- Hướng dẫn truy cập 

- CSDL Nhiệm vụ KHCN Việt Nam 

- CSDL Công bố KHCN VIệt Nam 

- Giới thiệu về ScienceDirect 

- Giới thiệu về ProQuest Central 

Các bài khác