Trung tâm TT - Thư viện thông báo danh sách sinh viên K41 cần thực hiện thủ tục hoàn trả tài liệu tại Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật đã rà soát và thông báo đến sinh viên Khóa K41 tiến hành kiểm tra, thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện. Trung tâm đề nghị sinh viên hiện chưa thực hiện hoàn trả tài liệu thì đề nghị làm thủ tục hoàn trả cho Thư viện trước 17h ngày 26/5/2021. (Danh sách sinh viên còn nợ tài liệu cập nhật ngày 11/5/2021 ở file đính kèm)

Trung tâm TT - Thư viện thông báo về việc hướng dẫn nộp khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên K41

Để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch Covid-19, Trung tâm TT - Thư viện thông báo đến sinh viên K41 làm khoá luận tốt nghiệp các hình thức nộp khoá luận cho Thư viện như sau:

Hướng dẫn tra cứu tên đề tài Khoá luận và Luận văn (cập nhật bổ sung năm 2020)

Để hỗ trợ cho sinh viên và học viên thuận tiện trong việc tra cứu danh mục Khoá luận và Luận văn trong quá trình lựa chọn và thực hiện đề tài tốt nghiệp. Trung tâm TT - Thư viện thông báo cách thức truy cập tìm kiếm thông tin đề tài Khoá luận và Luận văn trực tiếp tại Thư mục THƯ VIỆN ( địa chỉ: http://www.hul.edu.vn/khoa-luan-luan-van.html )