Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ bảy,
03/06/2023
08:30

* Seminar Khóa học “Hệ thống pháp luật Hoa Kỳ” Diễn giả: GS. Patrick H. Gaughan

- Toàn thể Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Trung tâm THL-KN;

-  Giảng viên các Khoa, Trung tâm theo Quyết định số 408/QĐ-ĐHL ngày 26/5/2023 của Hiệu trưởng;

- Sinh viên lớp Luật K46S và lớp Luật Kinh tế K46S;

- CLB Fly (Đ/c Nguyễn Thanh Bình thông báo).

Phòng học thông minh tầng 5 (nhà A1)

15:00

* Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2025 (Phiên thứ nhất). 

- Đại biểu theo giấy mời;

- Đại biểu được triệu tập theo Thông báo của Ban chấp hành Hội sinh viên Trường.

Hội trường B Nhà Đa năng 

Chủ nhật,
04/06/2023
07:30

* Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2025 (Phiên thứ hai). 

- Đại biểu theo giấy mời;

- Đại biểu được triệu tập theo Thông báo của Ban chấp hành Hội sinh viên Trường.

  Hội trường B Nhà Đa năng 

Thứ hai,
05/06/2023
08:00

* Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024:

* 08g00 - 09g00: Hội đồng 04

Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 703/QĐ-ĐHH ngày 26/5/2023 của Giám đốc Đại học Huế

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ.

15:30

* Họp Ban tổ chức Lễ tốt nghiệp K43 - Hệ chính quy.

Ban Tổ chức; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ giúp việc theo Quyết định số 424/QĐ-ĐHL ngày 31/5/2023 của Hiệu trưởng.

Phòng Hội thảo nhà A1

Thứ ba,
06/06/2023
07:30

* Trung tâm Tư vấn Pháp luật - Đào tạo ngắn hạn làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

- TS. Lê Thị Hải Ngọc, Giám đốc Trung tâm;

- ThS. Nguyễn Ngọc Huy, Phó Giám đốc Trung tâm;

- Giảng viên và Chuyên viên phụ trách.

Phòng họp nhà A1

15:30

* Họp Hội đồng xét nâng lương đợt 1 năm 2023

Hội đồng theo Quyết định số 374/QĐ-ĐHL ngày 19/5/2023 của Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo A1

Thứ tư,
07/06/2023
14:00

* Thẩm định ngân hàng đề thi đợt 2

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các Khoa;

- Trưởng Phòng/Phó Phòng/Tổ trưởng Khảo thí Phòng KT&BĐCLGD;

- Giảng viên thẩm định đề thi theo Quyết định số 406/QĐ-ĐHL ngày 25/5/2023 của Hiệu trưởng (Danh sách đợt 2).

Phòng Hội thảo nhà A1

Thứ sáu,
09/06/2023
09:00

* Họp BTC và tổ hỗ trợ Hội nghị tổng kết hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Theo Quyết định số 255/QĐ-ĐHL ngày 11 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng

Phòng Hội Thảo A1

Chủ nhật,
11/06/2023
08:30

* Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân K43 - Hệ chính quy.

- Đại biểu theo giấy mời;

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường.

- Cấp trưởng, cấp phó các tổ chức đoàn thể (CĐ, ĐTN, Hội SV, Hội CCB).

- Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường.

- Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác; Trưởng, phó bộ môn;

- Giảng viên phụ trách khối lớp K43;

- Ban Tổ chức, Tổ giúp việc theo Quyết định số 424/QĐ-ĐHL ngày 31/5/2023 của Hiệu trưởng.

Hội trường B Nhà Đa năng