Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ sáu,
01/03/2024
08:30

* Hội nghị Ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam lần II, năm 2024

- Đại diện các Trường thành viên trong Ban điều hành mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam

- Trường Đại học Luật, Đại học Huế:

+ PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng;

+ PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

+ ThS. Trần Cao Thành, Tổ Thư ký;

+ CN. Trương Mỹ Linh, Tổ thư ký.

(Tổ Thư ký chuẩn bị nội dung).

Phòng Hội thảo nhà A1

Chủ nhật,
03/03/2024
08:00

*Chương trình tập huấn “Xây dựng ý tưởng Khởi nghiệp cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế.

(Cả ngày buổi sáng: từ 8h00, chiều: từ 14h00)

- Báo cáo viên Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Đại học Huế;

- Cán bộ phụ trách hoạt động Khởi nghiệp tại các đơn vị, Trường Đại học Luật, Đại học Huế;

- Giảng viên quan tâm;

- Sinh viên khoá K47 ngành Luật và Luật Kinh tế đang học tập tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế (8h00 sinh viên ngành Luật; 14h00 sinh viên ngành Luật Kinh tế).

Hội trường B, Trường Đại học Luật, Đại học Huế