Công đoàn Khoa Luật tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6

Chiều 01/6/2014, Công đoàn Khoa Luật tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho các cháu là con em của cán bộ viên chức trong Khoa và phối hợp với Trung tâm Múa rối Nhà nón Vĩ Dạ, thành phố Huế tổ chức Chương trình múa rối nước. Đến dự lễ có Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Khoa, Ban chấp hành Công đoàn và hơn 50 cháu Thiếu nhi là con của các cán bộ viên chức của Khoa”.

Thành lập Đảng bộ Khoa Luật Đại học Huế

Ngày 05/3/2010, Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế đã ra Quyết định số 421-QĐ/TV thành lập Đảng bộ cơ sở Khoa Luật Đại học Huế và chỉ định BCH Đảng bộ lâm thời nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Thành lập bốn chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khoa Luật

Ngày 11 tháng 3 năm 2010, Đ/c Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng uỷ cơ sở Khoa Luật đã ký Quyết định số 29-QĐ/ĐU thành lập bốn chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khoa Luật gồm:

Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khoa Luật lần thứ I (nhiệm kỳ 2010 -2015)

Ngày 15 tháng 3 năm 2010, Bí thư Đảng uỷ Khoa Luật đã ký Quyết định số 34/QĐ-ĐU thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ gồm:

Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2010 2013

Thực hiện công văn số 37-CV/ĐU ngày 09 tháng 04 năm 2010 của Đảng ủy Khoa Luật về hướng dẫn Tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013. Trong thời gian từ ngày 01/05/2010 đến ngày 10/06/2010, các chi bộ khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị và đã tổ chức Đại hội Chi bộ theo đúng quy định và kế hoạch. Đại hội đã bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013 gồm những đồng chí hội đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, sức khỏe, .. để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đã đề ra.