TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM

I. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

1. Hướng dẫn giải đáp pháp luật: tư vấn soạn thảo hoặc trực tiếp soạn thảo đơn, di chúc và các giấy tờ khác liên quan đến pháp luật; tư vấn soạn thảo hoặc trực tiếp soạn thảo các hợp đồng dân sự,  kinh tế, lao động;  tư vấn về thể chế, tư vấn về đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án về pháp luật, xóa đói giảm nghèo hoặc về thể chế tại Việt Nam.   

2. Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng  hình sự,  dân sự, kinh tế, lao động, hành chính: Bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự; tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động, hành chính  và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật;

3. Đại diện ngoài tố tụng  cho khách hàng: Đại diện cho các cá nhân, tổ chức ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế;  đại diện cho các cá nhân tổ chức trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh tế hành chính ( giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính và hành vi hành chính.

4. Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và các đối tượng khác.
5. Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

1. Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ về pháp luật cho sinh viên.

- Kỹ năng 1: Kỹ năng Tư vấn pháo luật gồm 5 chuyên đề

+ Chuyên đề 1: Kỹ năng tư vấn pháp luật;

+ Chuyên đề 2: Kỹ năng hòa giải các tranh chấp Dân sự - Hôn nhân gia đình;

+ Chuyên đề 3: Kỹ năng tư vấn về Hợp đồng và phòng chống rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh thương mại;

+ Chuyên đề 4: Nghiệp vụ và kỹ năng trong hoạt động công chứng và chứng thực;

+ Chuyên đề 5: Kỹ năng tìm kiếm việc làm.

- Kỹ năng 2: Kỹ năng Tranh tụng trong lĩnh vực pháp lý gồm 4 chuyên đề

+ Chuyên đề 1: Khái quát và những yêu cầu về tranh tụng trong quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam;

+ Chuyên đề 2: Kỹ năng phân tích và bình luận án dân sự;

+ Chuyên đề 3: Kỹ năng tranh tụng trong vụ án hình sự;

+ Chuyên đề 4: Kỹ năng tranh tụng trong các vụ án về kinh doanh thương mại và lao động.

 

2. Tổ chức liên kết đào tạo ngắn hạn với các cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền.

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. CÁN BỘ TRUNG TÂM

1. ThS.GVC. Lê Thị Hải Ngọc, Giám đốc.

2. Th.S Trần Viết Long, Phó Giám đốc.

3. CN. Nguyễn Kiều Ngân, Kế toán trưởng, kiêm Tổ trưởng Công đoàn.

4. Th.S. Nguyễn Thị Vân Anh.

5. Th.S. Nguyễn Huyền Ly.                                          

II. TƯ VẤN VIÊN TRUNG TÂM 

(Các tư vấn viên đã được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật)

1. PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Đại học Luật Huế

2. TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Huế

3. ThS.GVC.NCS. Lê Thị Hải Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

4. ThS. Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng phòng TC-HC Đại học Luật Huế

5. TS. Đào Mộng Điệp, Chủ tịch Công đoàn Đại học Luật Huế

6. ThS. Lê Thị Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

7. ThS. NCS. Nguyễn Thị Hồng Trinh, Giảng viên Đại học Luật Huế

III. CỘNG TÁC VIÊN TRUNG TÂM

1. PGS.TS. Lê Thanh Sơn. Đại học Văn hiến Thành phố Hồ Chí Minh.

2. ThS. Lê Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Cục Kiểm soát Thủ Tục Hành Chính,  Bộ Tư Pháp.

3. ThS. Đào Mai Hường, Phó Chánh án TAND tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. ThS. Hoàng Ngọc Thanh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Thuận Hóa.

5. ThS. Võ Thị Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. ThS. Hồ Thanh Hải, Trưởng phòng Trị an - An ninh - Ma túy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Nguyễn Hải Nam, Phó phòng Trị an - An ninh - Ma túy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. ThS. Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh, Giám đốc Công ty Ngọc Hạnh và cộng sự.

9. Luật sư Lê Cao, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng.

10. ThS. Luật sư Nguyễn Văn Phước, Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. ThS. Luật sư Lê Hùng Nhân, Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế.

12. TS. Lê Thị Phúc, Trưởng Bộ môn Luật Đất đai - Môi trường, Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

13. TS. Hoàng Thị Hải Yến, Trưởng Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

14. ThS. NCS. Vũ Thị Hương, Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

15. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

16. ThS. Hoàng Đình Thanh, Giảng viên Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

17. CN. Trần Cao Thành, CBGD Trung tâm Thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

18. Th.S Thân Văn Tài, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

19. CN. Đồng Thị Huyền Nga, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

20. CN. Dương Thị Cẩm Nhung, Giảng viên Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

21. CN. Lê Thị Thìn, Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

22. CN. Nguyễn Hữu Khánh Linh, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật - Đại học Huế.

 

Thời gian làm việc:  Từ thứ 2 đến thứ 6 , buổi sáng : 7h30  - 11h00; buổi chiều : 13h30 đến 17h00.
Địa chỉ liên lạc: Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
*  ĐT: Văn phòng: 0543. 946993
   Giám đốc :  0913 421 866