Thông báo về việc mở lớp đào tạo "Kỹ năng tư vấn pháp luật" dành cho sinh viên Khoá 37

Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo về việc mở lớp đào tạo "Kỹ năng tư vấn pháp luật" dành cho sinh viên Khoá 37

Danh sách thí sinh dự tuyển xét học lớp Nghiệp vụ luật sư Khóa 16 tại Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển học Nghiệp vụ luật sư của Học viện tư pháp