ThS. Đặng Thị Hà

Học vị: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 2015 Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Luật hành chính , Trường Đại học Luật-Đại học Huế Địa chỉ: số nhà 1B – kiệt 129 – An Dương Vương Điện thoại liên hệ: 0889.655446 Email: Hadt@hul.edu.vn

ThS. Hoàng Thị Ái Quỳnh

Học vị: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2018 Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Luật hành chính, Trường Đại học Luật - Đại học Huế Địa chỉ: 83a Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế Điện thoại liên hệ: 0948.249119 Email: quynhhta@hul.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Phi Yến

Học vị: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2015 (Việt nam) Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính-Trường Đại học Luật Địa chỉ: Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình Điện thoại liên hệ: 0985854155 Email: yenntp@gul.edu.vn

CN. Lê Ngọc Phú

Học vị: Cử nhân Năm, nước nhận học vị: 2018 (VIệt nam) Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật Địa chỉ: Đường Võ Liêm Sơn, phường Trường An, Tp Huế Điện thoại liên hệ: 0935109797 Email: phuln@hul.edu.vn

ThS. Nguyễn Hoàng Linh Chi

Học vị: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2014 (VIệt nam) Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật Địa chỉ: Chung cư Aranya, phường Xuân Phú, Tp Huế Điện thoại liên hệ: 0934700404 Email: chinhl@hul.edu.vn

ThS. Lý Nam Hải

Học vị: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2015 Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật Địa chỉ: B2, Khu chung cư Trường An, Tp Huế Điện thoại liên hệ: 0984.103.667 Email: hailn@hul.edu.vn

CN. Trần Thị Diệu Hà

Học vị: Cử nhân Năm, nước nhận học vị: 2016 (VIệt nam) Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, Tp Huế Điện thoại liên hệ: 0905.232.653 Email: hattd@hul.edu.vn

ThS.Bùi Thị Thuận Ánh

Học vị: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2015 Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật Địa chỉ: Xã Tường Sơn-huyện Anh Sơn-tỉnh Nghệ An Điện thoại liên hệ: 01664675469 Email: anhbtt@hul.edu.vn

ThS.Nguyễn Thị Nữ

Học vị: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2015 Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật Địa chỉ: 3 kiệt 28, đường Đặng Huy Trứ. Thành phố Huế Điện thoại liên hệ: 0979 229 151 Email: nunt@hul.edu.vn

Ths. Nguyễn Thị Hoài Phương

Học vị: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: 2010 Chức vụ: Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật Địa chỉ: 62/7 Phan Chu Trinh – Thành phố Huế Điện thoại liên hệ: 0906416371 Email: phuongnth@hul.edu.vn