Công khai chất lượng giáo dục năm năm học 2020-2021 theo TT36

Thực hiện công văn số 1687/ĐHH-KT&ĐBCLGD ngày 14/12/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo ba công khai hàng năm; Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Hoàn thiện quy định về phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế

Ngày 27 tháng 10 năm 2020 Trường Đại học Luật đã tổ chức Hội nghị về “Hoàn thiện quy định về phương pháp kiểm tra đánh giá kết thúc học phần cho sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế”. Đây là Hội nghị quan trọng nhằm hoàn thiện quy định về xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho các ngành Luật, Luật Kinh tế đáp ứng yêu cầu đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động và đồng thời lấy ý kiến cán bộ giảng viên về hình thức và cấu trúc đề thi phù hợp với điều kiện của từng học phần.

Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 theo 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện công văn số 1687/ĐHH-KT&ĐBCLGD ngày 14/12/2018 của Giám đốc Đại học Huế về việc báo cáo ba công khai hàng năm; Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Hội thảo chuyên đề "Phương pháp kiểm tra, đánh giá cho sinh viên năm thứ nhất"

Khi bước chân vào môi trường đại học, sinh viên bắt đầu làm quen với mô hình đào tạo hoàn toàn mới mà trước đây khi còn là học sinh phổ thông chưa hề được biết đến, đó là được đạo tạo theo hình thức tín chỉ.

Hội thảo tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo (theo thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của BGD&ĐT)

Chiều ngày 19/9 và sáng ngày 20/9, Trường Đại học Luật đã tổ chức "Hội thảo tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo theo thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng BGD&ĐT" cho cán bộ giảng viên.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục

Sáng ngày 12/9, Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và Khai giảng năm học mới 2018-2019.