Cán bộ, viên chức Phòng Công tác sinh viên

    

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

1. Ông Nguyễn Trung Kiên - ĐUV, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng 
Nhiệm vụ:  

- Điều hành chung công việc của Phòng;

- Phụ trách công tác tuyển sinh; phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức tuyển sinh, tốt nghiệp;

- Phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho sinh viên: triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, báo cáo thời sự; tổ chức triển khai các hội thi do cấp trên phát động và tổ chức các hội thi tại trường;

- Tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên trong thời gian học tập và sau khi tốt nghiệp;

- Thông báo và tổ chức lễ khai giảng, bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho các hình thức đào tạo;

- Biên soạn sổ tay sinh viên; phụ trách công tác đón tiếp sinh viên hệ chính quy nhập học;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể để triển khai các hoạt động phong trào; làm đầu mối tổ chức sinh hoạt chính trị xã hội có quy mô toàn trường.

Thông tin liên hệ: 
     Di động: 0868.222566
     Email: kiennt@hul.edu.vn

 2. Ông Nguyễn Long – Viên chức
 Nhiệm vụ (Phụ trách mảng Chế độ chính sách)

- Phụ trách chế độ chính sách, học bổng, học phí cho sinh viên (miễn giảm học phí, học bổng KKHT, thông báo nộp học phí,...); bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thân thể của sinh viên;

- Làm thủ tục cho sinh viên chuyển trường, nghỉ học tạm thời, thôi học, vào học lại; đưa danh sách sinh viên các lớp lên trang web của trường (cập nhật từng học kỳ);

- Kiểm tra thông tin sinh viên, đối chiếu văn bằng chứng chỉ đủ điều kiện dự thi, dự tuyển đầu vào và tốt nghiệp ra trường hệ GDTX;

- Quản lý lưu học sinh, sinh viên cử tuyển, dự bị;

- Thực hiện công việc khác mà Trưởng phòng giao.

 Thông tin liên hệ:
     Di động: 
0935.812725
     Email: longng@hul.edu.vn

 3. Ông Nguyễn Quang Tuấn - Viên chức
 Nhiệm vụ (Phụ trách mảng Chính trị - Phong trào - Cựu sinh viên):

- Duy trì nề nếp, học tập sinh hoạt của sinh viên; phối hợp với Đội văn minh học đường kiểm tra nề nếp học tập, sinh hoạt của sinh viên (nhiệm vụ chính);

- Theo dõi các đợt sinh hoạt chính trị, báo cáo thời sự; dẫn các đoàn sinh viên tham dự các các buổi mittinh, diễu hành, tham quan,...

- Thu nhận hồ sơ, giấy tờ của sinh viên,... trình ký xác nhận và trả lại cho sinh viên;

- Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú;

- Công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên; thu nhận, xử lý điểm đánh giá rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ;

- Công tác cựu sinh viên; việc làm sinh viên;

- Kiểm tra thông tin sinh viên; đối chiếu văn bằng chứng chỉ đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường hệ CQ;

- Nhận và xử lý công văn, giấy tờ của Phòng;

- Thực hiện nhiệm vụ khác mà Trưởng phòng giao.

 Thông tin liên hệ:
     Di động: 0935.108605

     Email: tuannq@hul.edu.vn

 

4. Ông Nguyễn Thanh Bình - Viên chức, P. Chủ tịch Hội sinh viên Trường
 Nhiệm vụ (Phụ trách mảng Hồ sơ sinh viên - Hỗ trợ người học):

- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên (thông qua các hình thức trực tiếp, trực tuyến, mạng xã hội,...);

- Quản lý danh sách sinh viên của Trường tại các cơ sở liên kết;

- Phối hợp trong công tác Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Quản lý, cấp phát văn bằng;

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên triển khai các hoạt động phong trào,...

- Hỗ trợ Chi bộ Công tác sinh viên trong công tác đảng vụ (hồ sơ đảng viên, phát triển đảng, chuyển đảng,...)

- Thực hiện nhiệm vụ khác mà Trưởng phòng giao.

 Thông tin liên hệ:
     Di động: 0387.066504
     Email: binhnt1@hul.edu.vn

5. Ông Trương Văn Ánh - Viên chức
 Nhiệm vụ (Phụ trách mảng hồ sơ sinh viên):

- Thống kê dữ liệu sinh viên các hệ đào tạo;

- Nhập dữ liệu sinh viên vào phần mềm QLGD;

- Phối hợp quản lý danh sách sinh viên tại Trường và các cơ sở liên kết;

- Thực hiện nhiệm vụ khác mà Trưởng phòng giao.

 Thông tin liên hệ:
     Di động: 0944.440330
     Email: anhtv@hul.edu.vn