Giới thiệu Ban Giám hiệu Trường Đại học Luật

1. PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng 

 * Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật.

- Trực tiếp đảm nhiệm và điều hành công tác: Đào tạo đại học, Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế và bồi dưỡng đội ngũ.

+  Phụ trách  đơn vị: Phòng Đào tạo - CTSV .

- Sinh hoạt chính quyền: Trung tâm Thực hành Luật và Quan hệ Doanh nghiệp

* Quá trình đào tạo và các công trình khoa học.

Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Luật Hà Nội Luật học 1990
Thạc sĩ Trường ĐH Luật Hà Nội Luật học 1998
Tiến sĩ Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật Luật Kinh tế 2005
Quá trình công tác
Thời gian Vị trí công tác Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan
1990-2000 CBGD Trường Đại học Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, Huế
2000-2007 Trưởng Khoa Luật Trường Đại học Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, Huế
2007-2009 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, Huế
2009- 2015 Khoa trưởng Khoa Luật, Đại học Huế Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế
2015- Nay Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHH Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế
Các công trình KHCN công bố chủ yếu
(Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 10 năm gần nhất)
TT Tên công trình (bài báo, công trình...) Là tác giả hoặc đồng tác giả công trình Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Đoàn Đức Lương, Một vài ý kiến về việc phân chia tài sản chung vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại (1995). Tác giả Tạp chí Toà án (2), tr.15-16 1995
 
2 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về điều tra, hoà giải các vụ án dân sự (1995). Tác giả Tạp chí Toà án (4), tr.17-18 1995
3 Đoàn Đức Lương, Bàn thêm về thừa kế thế vị (1995). Tác giả Tạp chí Tòa án (6), tr 20-21 1995
4 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về giảng dạy môn "Nhà nước và pháp luật đại cương" trong các trường đại học (1995) Tác giả Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp (4), tr. 7-8. 1995
5 Đoàn Đức Lương, Một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường (1996). Tác giả Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp (4), tr. 19 1996
6 Đoàn Đức Lương, Đương sự với hiên toà dân sự - kiến nghị (1996). Tác giả Tạp chí Kiểm sát (8), tr. 15 1996
7 Đoàn Đức Lương, An treo và thực tiễn áp dụng (1996). Tác giả Tạp chí Toà án (5), tr. 2-3. 1996
8 Đoàn Đức Lương, Suy nghĩ về việc hoàn thiên cơ quan tư pháp (1997). Tác giả Tạp chí Toà án (1), tr. 42-43 1997
9 Đoàn Đức Lương, Cần hoàn thiện quy định pháp pháp luật về quyền bào chữa của bị can, bị cáo (1997). Tác giả Tạp chí Toà án (12), tr. 20-21. 1997
10 Đoàn Đức Lương, Về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (1998) Tác giả Tạp chí Toà án (2), tr. 12-13. 1998
11 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về thụ lý vụ án dân sự (1998). Tác giả Tạp chí Toà án (8), tr. 15-16 1998
12 Đoàn Đức Lương, Về tạm đình chỉ và đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự (1999). Tác giả Tạp chí Toà án (7), tr. 15-16. 1999
13 Cần có hướng dẫn thống nhất về thừa nhận hôn nhân thực tế trong thực tiễn xét xử (2000), Tác giả Tạp chí Dân chủ và pháp luật (1), tr.32-34. 2000
14 Đoàn Đức Lương, Vướng mắc trong việc áp dụng điều 680 Bộ luật Dân sự về "thừa kế thế vị" (2000) Tác giả Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (3), tr.27-28. 2000
15 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về Điều 673 "Di sản dùng vào việc thờ cúng" (2000) Tác giả Tạp chí Toà án số (8), tr.27-28 2000
16 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về điều 673 "Di sản dùng vào việc thờ cúng"(2001) Tác giả Tạp chí Toà án số (9), tr.27-28 2001
17 Đoàn Đức Lương, Cần có hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Khoản 1 Điều 11 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2000 (2001) Tác giả Tạp chí Toà án (1), tr.22-23 2001
18 Đoàn Đức Lương, Di sản dùng vào việc thờ cúng (Điều 673 BLDS) cần được hiểu như thế nào (2001) Tác giả Tạp chí dân chủ và Pháp luật (8), tr.23-24 2001
19 Đoàn Đức Lương, Ap dụng Điều 651 BLDS về truất quyền hưởng di sản (2002) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (11), tr.31-32 2002
20 Đoàn Đức Lương, Chuẩn bị xét xử sơ thẩm các vụ án kinh tế,dân sự, lao động (2004) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (4), tr.40 2004
21 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc trong việc áp dụng Điều 12 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế (2004) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (10), tr.30-32 2004
22 Đoàn Đức Lương, Những yêu cầu của việc giải quyết vụ án kinh tế tại Tòa án (2004) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (5), tr.19-21. 2004
23 Đoàn Đức Lương, Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn hoạt động giải quyết các tranh chấp kinh tế tại Tòa án trong thời gian qua (2004) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (11), tr.41-42 2004
24 Đoàn Đức Lương, Áp dụng Khoản 2 Điều 28 BLTTDS về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con nuôi và chia tài sản khi ly hôn (2005) Tác giả Tạp chí kiểm sát (5), tr 32-33 2005
25 Đoàn Đức Lương, Cần có hướng dẫn thống nhất về thụ lý yêu cầu ly hôn hay không công nhận vợ chồng và thủ tục giải quyết (2005) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (9), tr.48-49 2005
26 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại (2004) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (2), tr.49-50 2004
27 Đoàn Đức Lương, Đoàn Đức Lương, Một số vướng mắc khi áp dụng pháp luật chia tài sản khi ly hôn (2006) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (13), tr.37-38. 2006
28 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế (2006) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (3), tr.39-40. 2006
29 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc trong thực tiễn thụ lý và giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất (2006) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (19), tr.33-34 2006
30 Đoàn Đức Lương, Phát huy vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (2007). Tác giả Tạp chí Kiểm sát (5), tr. 14-15. 2007
31 Đoàn Đức Lương, Cần hiểu thống nhất quy định về “cá nhân, cơ quan, tổ chức thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện”(2007) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (số 9), tr.44-45 2007
32 Đoàn Đức Lương, Khái quát mô hình Toà thương mại trên thế giới và những kinh nghiệm hoan thiện Toà kinh tế ở nước ta hiện nay (2005) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (19), tr. 46-49. 2005
33 Đoàn Đức Lương, Thời hiệu khởi kiện các vụ án kinh tế theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (2005) Tác giả Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (10), tr. 49-52 2005
34 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc khi giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở (2008) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (1), tr.42-43. 2008
35 Đoàn Đức Lương, Thực trạng và phương hướng đưa môn học Sở hữu trí tuệ vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay. Tác giả Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 10/2009, tr.14-15 2009
36 Đoàn Đức Lương, Xác định thời điểm mở thừa kế khi giải quyết các trường hợp thừa kế. Tác giả Tạp chí Tòa án nhân dân (số 15- tháng 8/2009), tr. 31. 2009
37 Đoàn Đức Lương, Một số ý kiến về thẩm quyền xét xử các vụ án dân sự, kinh tế (2006) Tác giả Tạp chí Kiểm sát (3), tr.39. 2006
38 Đoàn Đức Lương, Thụ lý vụ án kinh tế, những bất cập và giải pháp hoàn thiện (2004) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (23), tr. 49-53 2004
39 Đoàn Đức Lương, Giải quyết tranh chấp về hợp đồng kinh tế, những bất cập dưới góc độ thực tiễn áp dụng (2005) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (26), tr.69-73. 2005
40 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về thừa kế theo di chúc trong BLDS năm 1995 và phương hướng hoàn thiện (2003) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (16), tr. 18 2003
41 Đoàn Đức Lương, Hoàn thiện pháp luật về xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay (2007) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (40), tr. 55. 2007
42 Đoàn Đức Lương, Vai trò của sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học (2009) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (51), tr. 97. 2009
43 Đoàn Đức Lương, Những yếu tố tác động đến hoạt động xét xử và nhu cầu, phương hướng nâng cao hiệu quả ở nước ta hiện nay (2008) Tác giả Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (47), tr. 79 2008
44 Đoàn Đức Lương, Tính chất phức tạp của việc xác định cha cho con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (1994) Tác giả Thông tin khoa học, Trường ĐH Tổng hợp Huế (9), tr.208 1994
45 Đoàn Đức Lương, Đặc trưng của hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Bộ luật Dân sự Việt nam (1996) Tác giả Thông tin Khoa học (10), 124 1996
46 Đoàn Đức Lương, Một vài ý kiến về thực tiễn giải quyết việc kiện xác định quan hệ cha và con, (1996) Tác giả Thông tin Khoa học (10), 126. 1996
47 Đoàn Đức Lương, Lời dạy của của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề xã hội hoá hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay (2000) Tác giả Kỷ yếu hội thảo khoa học, trường Đại học khoa học, 97 2000
48 Đoàn Đức Lương, Nâng cao vai trò của hội thẩm nhân dân trong bối cảnh cải`cách tư pháp hiện nay (2002) Tác giả Thông tin tư pháp (7), tr.8 .  
49 Đoàn Đức Lương, Truất quyền hường di sản theo Điều 651 Bộ luật dân sự (2002), Tác giả Thông tin tư pháp (1), tr.24. 2002
50 Đoàn Đức Lương, Việc giải quyết tranh chấp tiền cọc trong hợp đồng mua bán nhà ở (2001) Tác giả Thông tin tư pháp (7), tr. 17. 2001
51 Đoàn Đức Lương, Việc cấp, sử dụng bản sao văn bằng, chứng chỉ của các trường, cơ sở đào tạo sẽ góp phần giảm tải yêu cầu công chứng (2002) Tác giả Thông tin tư pháp (10), tr. 27 2002
52 Đoàn Đức Lương, Sự cần thiết phải sửa đổi Luật đất đai hiện hành (2003) Tác giả Thông tin tư pháp (11), tr. 24 2003
53 Đoàn Đức Lương, Sự cần thiết của việc ban hành Bộ luật tố tụng dân sự ở nước ta hiện nay (2004) Tác giả Thông tin tư pháp (4), tr. 18 2004
54 Đoàn Đức Lương, Tổ chức quản lý tập thể - vai trò quan trọng trong thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt nam hiện nay (2009) Tác giả Thông tin tư pháp (3), tr. 18-20. 2009
55 Đoàn Đức Lương, Sự phối hợp giữa Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi về hộ tịch trong trường hợp ly hôn hoặc hủy kết hôn trái pháp luật (2008) Tác giả Thông tin tư pháp (1), tr. 23-24 2008
56 Đoàn Đức Lương, Những vướng mắc khi giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở (2007). Tác giả Thông tin tư pháp (11), tr. 19-20 2007
  Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây - nếu có)
TT Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ đã chủ trì Thời gian (bắt đầu - kết thúc) Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)
1 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2003-2004: Thừa kế theo di chúc và thực tiễn áp dụng tại TT- Huế từ năm 1998 đến năm 2003 2003 -2004   Đã nghiệm thu
2 Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2006-2007: Thực tiễn xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình tại Thừa Thiên Huế từ năm 2002 đến tháng 9 năm 2006 và những giải pháp nâng cao hiệu quả. 2006 -2007   Đã nghiệm thu
3 Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ trọng điểm năm 2008: Biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy Sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục. 2008
 
  Đã nghiệm thu

 

3. PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Đảng ủy viên - Phó Hiệu trưởng.

 Điện thoại: 0914.006.857; 0543.946989

 Email: duyphuongluat@yahoo.com.vn

  Trực tiếp giúp Hiệu trưởng phụ trách các mảng công tác:

+ Đào tạo sau đại học và bồi dưỡng kiến thức.

+ NCKH và khoa học công nghệ.

 

 

 

 

 

 

 

+ Công tác quản lý sinh viên.
+ Công tác Thanh tra, Pháp chế và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
+ Phụ trách công tác xuất bản giáo trình, tài liệu của Khoa.
+ Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và phối hợp với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức các hoạt động liên quan đến phong trào của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.
+ Chi hội trưởng Chi hội thể thao Trường Đại học Luật.
+  Phụ trách các đơn vị
- Bộ môn Luật Hành chính – Nhà nước, Phòng MT-HTQT.
- Sinh hoạt chính quyền: Phòng KHCN-MT– HTQT.
 * Quá trình đào tạo và các công trình khoa học.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

 • Bằng đại học thứ nhất

Hệ đào tạo:    chính qui

Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Huế

Ngành học:    Ngữ văn        

Nước đào tạo:           Việt Nam                               Năm tốt nghiệp: 1990

 • Bằng đại học thứ 2:

Ngành học:    Luật học                                             Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội

Nước đào tạo:           Việt Nam                                                       Năm tốt nghiệp: 1993

 • Bằng đại học thứ 3:

Ngành học:    Ngôn ngữ Anh                                   Nơi đào tạo: Đại học Ngoại ngữ Huế       

Nước đào tạo:           Việt Nam                                                       Năm tốt nghiệp: 2014

 

2.                  Sau đại học

 • Thạc sĩ chuyên ngành:                    Luật                Năm cấp bằng: 2002

Nơi đào tạo: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

 • Tiến sĩ chuyên ngành:         Luật                                                    Năm cấp bằng:2009

Nơi đào tạo: Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội

 • Tên luận án: Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về công vụ của công chức hành chính trong giai đọan hiện nay.

3.                  Ngoại ngữ: Đại học Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: giao tiếp thông thường

4.                  Lý luận chính trị: Cao cấp

II. Các môn giảng dạy:

 • Lý luận về nhà nước và pháp luật;
 • Luật hành chính;
 • Xây dựng văn bản pháp luật;
 • Công chức công vụ;
 • Luật khiếu nại, tố cáo;
 • Luật hành chính so sánh;
 • Luật tố tụng hành chính;
 • Quản lý nhà nước về kinh tế;
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học luật.

 

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1991-1994

Đại học Tổng hợp Huế

Cán bộ giảng dạy

1995- 2001

Đại học Khoa Học Huế

Phó trưởng khoa Luật

2002- 2006

Đại học Khoa Học Huế

Cán bộ giảng dạy

2007- 2008

Đại học Khoa Học Huế

Phó trưởng khoa Luật

2009- 2014

Khoa Luật, Đại học Huế

Phó Khoa trưởng khoa Luật

2015

Trường đại học Luật

Phó Hiệu trưởng

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Vấn đề tài phán hành chính ở Việt Nam

Tháng 1/1998 -tháng 12/1998

Đề tài cấp cơ sở

Chủ trì

2

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực đội

ngũ công chức hành chính ở Thừa Thiên Huế từ năm 2001 đến năm 2004

Tháng 1/2006 -tháng 12/2007

Đề tài cấp Bộ

Chủ trì

3

Xây dựng mã ngành đào

tạo luật kinh tế

Tháng 1/2010

Tháng 12/2010

Đề tài cơ sở cấp trường

Chủ trì

4

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại ở Thừa Thiên Huế.

Tháng 1/2011

Tháng 12/2013

Đề tài  cấp Đại học Huế

Chủ trì

5

Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng mô hình chính quyền không tổ chức hội đồng nhân dân huyện. MS: B11-24

Tháng 11/2010

Tháng 12/2011

 

Đề tài cấp bộ

Thành viên

6

Thực trạng và giả pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức các phường ở thành phố Huế

Tháng -01/2014

Tháng 12/2014

 

Đề tài cấp cơ sở

Chủ trì

2.                  Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

Giáo trình, sách chuyên khảo

1

Giáo trình pháp luật đại cương

Đồng tác giả

NXb Đại học Huế.

2009

2

Tài liệu học tập Luật Hành chính Việt Nam

Tác giả

NXb Đại học Huế.

2009

3

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam phần 1

Tác giả

NXb Đại học Huế.

2010

4

Giáo trình Luật hành chính Việt Nam phần 2

Tác giả

NXb Đại học Huế.

2010

5

Giáo trình Luật Hiến pháp phần 1

Chủ biên

NXb Đại học Huế.

2010

6

Giáo trình Luật Hiến pháp  phần 2

Chủ biên

NXb Đại học Huế.

2010

7

Giáo trình Luật Lao động phần 1

Chủ biên

NXb Đại học Huế.

2010

8

Giáo trình Luật Lao động phần 2

Chủ biên

NXb Đại học Huế.

2010

9

Văn Bản pháp luật

Tác giả

NXb Đại học Huế

2011

10

Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh

pháp luật về công vụ của công

chức ở Việt Nam

Tác giả

NXb Tư Pháp

2011

11

Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật

Tác giả

NXb Đại học Huế

2012

12

Giáo trình Luật khiếu nại tố cáo

Tác giả

NXb Đại học Huế

2013

13

Tài liệu hướng dẫn ôn tập và thi tốt nghiệp ngành luật

Tác giả

NXb Đại học Huế

2013

o        Bài báo khoa học

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

2000

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học khoa học - Đại học Huế.

2

Vài suy nghĩ về giải pháp xây dựng đội ngũ công chức ở Thừa Thiên Huế hiện nay

2003

Tạp chí Quản lý Nhà nước, (90), tr. 25-27.

3

Nâng cao năng lực đội ngũ công chức cấp xã ở Thừa Thiên Huế

2006

Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (6), tr. 39.

4

Để thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng công chức

2006

Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (9), tr. 17, 18,25.

5

Mấy ý kiến trao đổi về quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật công vụ

2007

Tạp chí Tổ chức Nhà nước (8), tr. 15.

6

Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật công vụ của công chức hành chính ở nước ta hiện nay

2007

Tạp chí khoa học(6), Đại học Huế, tr. 111, tr. 120.

7

Bàn về khái niệm công chức

2009

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, ĐHH.

8

Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại.

2009

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, ĐHH.

9

Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về công vụ của công chức hành chính ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

2011

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, ĐHH.

10

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu lực giải quyết khiếu nại về đất đai ở Thừa Thiên Huế

2011

Tạp chí Khoa học, ĐHH

11

Tìm hiểu về khái niệm công chức

2010

 

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, ĐHH. NXb Đại học Huế.

12

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo công chức ở nước ta hiện nay.

2010

 

Thông tin pháp lý, Khoa Luật, ĐHH. NXb Đại học Huế.

13

Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về công vụ của công chức hành chính trong giai đoạn hiện nay

2011

Tạp chí Kinh tế phát triển

14

Giải pháp nâng cao hiệu lực giải quyết khiếu nại về đất đai ở Thừa Thiên Huế

2012

Tạp chí Thanh tra

15

Giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động

2013

Tạp chí NCLP

16

Hoàn thiện chế định pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất

 

2013

Tạp chí pháp luật phát triển

17

Giải quyết yêu cầu trả tiền lãi trên số tiền chậm thanh toán trong hợp đồng dân sự và thương mại ở Việt Nam

2013

Tạp chí dân chủ & Pháp luật

18

Bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp trong hoạt động ban hành văn bản pháp luật

 

2014

Tạp chí NCLP

19

Kiến nghị hoàn thiện Luật thi hành án dân sự

2014

Tạp chí NCLP

20

Giải quyết khiếu nại - Một phương thức bảo đảm quyền con người

11/2012

Viện khoa học xã hội Việt Nam, Hội thảo những vấn đề lý luận và thực tiển về quyền dân sự, kinh tế, văn hóa -xã hội.

21

Vai trò của Luật sư trong việc bảo vệ quyền con người qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế

 

2013

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Hội thảo về vai trò của các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ quyền con người

22

Hoàn thiện pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

2014

Tạp chí dân chủ & Pháp luật

23

Hoàn thiện qui định về thẩm quyền giải quyết kinh doanh thương mại của tòa án.

Số 01

2015

Tạp chí NCLP

24

Hoàn thiện các qui định về quyền kiểm sát của viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính.

Số 03

2015

Tạp chí pháp luật7& phát triển

25

Phạm vi điều chỉnh và thẩm quyền ban hành quyết định hành chính trong Dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính

1/2015

Tạp chí NCLP

26

Hoàn thiện các qui định về ủy quyền trong Tố tụng dân sự

9/2015

Tạp chí NCLP

4. Hướng dẫn NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS

TT

Họ tên NCS

hoặc HVCH

Đối tượng

Trách nhiệm

Thời gian

hướng dẫn

từ .......đến......

Cơ sở

đào tạo

Năm đã

bảo vệ

NCS

HV

Chính

Phụ

1

Đào Mai Hường

 

+

+

 

9/2010 -12/2001

Học viện Chính trị - HCQG Hồ Chí Minh

2010

2

Nguyễn Thị Nữ

 

+

+

 

12/2011- 05/2012

Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội.

2012

3

Nguyễn Thanh Mộng

 

+

+

 

12/2011 -5/2012

Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội.

2012

4

Ngô Khắc Ngọc

 

+

+

 

7/2012 -04/2013

Học viện chính trị

2013

5

Nguyễn Quang Chung

 

+

+

 

7/2012-

04/2013

Học viện chính trị

2013

6

Nguyễn Đức Hoan

 

+

 

 

11/2014- 6/2015

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

6/2015

7

Phạm Tuấn Hùng

 

+

+

 

11/2014- 6/2015

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

6/2015

8

Trần Đình Hùng

 

+

+

 

11/2014- 6/2015

Trường Đại học Luật, Đại học Huế

6/2015

9

Hồ Thị Vân Anh

+

 

+

 

 

Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh