THÔNG BÁO Về hình thức thi kết thúc học phần Học Bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2020

Thực hiện kế hoạch Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020. Hiệu trưởng, thông báo hình thức thi kết thúc học phần Học bổ sung kiến thức cho thí sinh ngành gần, ngành khác dự thi cao học Luật Kinh tế như sau:

Tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức (chuyển đổi) để dự thi Cao học ngành Luật kinh tế

rường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo kế hoạch mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng chưa có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật đủ điều kiện dự thi Sau đại học ngành Luật.