Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa K45 (khóa tuyển sinh 2021)

Ngày 06/8/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Kế hoạch số 367/KH-ĐHL về việc tổ chức sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên K45 (khóa tuyển sinh 2021). Nội dung như sau:

KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA – K45 (ĐỢT XÉT TUYỂN HỌC BẠ)

 
   

1. Các đơn vị phụ trách quản lý lớp:

- Khoa Luật Hành chính phụ trách, quản lý các lớp: Luật K45 A,B,C (phụ trách khối lớp, chủ nhiệm lớp: Cô Nguyễn Thị Phi Yến và Cô Hoàng Thị Ái Quỳnh).

- Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp phụ trách quản lý lớp Luật K45D (phụ trách khối lớp, chủ nhiệm lớp: Thầy Trần Cao Thành).

- Khoa Luật Kinh tế phụ trách, quản lý các lớp: Luật kinh tế K45 A,B,C,D (phụ trách khối lớp, chủ nhiệm lớp: Thầy Nguyễn Duy Thanh và Cô Thân Trọng Ngọc Trâm). 

2. Công tác tổ chức:

- Điểm cầu trực tuyến:

+ Ngành Luật tại Tổ Công nghệ thông tin.

+ Ngành Luật Kinh tế tại Phòng Hội thảo nhà A1.

- Tổ CNTT chuẩn bị các cơ sở vật chất phục vụ học trực tuyến, phối hợp với  Phòng CTSV tạo mã lớp.

- Tổ Tuyển sinh chịu trách nhiệm thông báo cho sinh viên kế hoạch sinh hoạt; hướng dẫn sinh viên tham gia vào lớp học trực tuyến (Phòng CTSV, Tổ CNTT và các khoa phối hợp).

- Các khoa liên hệ với Tổ CNTT để được hỗ trợ kỹ thuật.

3. Lịch sinh hoạt cụ thể (03 buổi):

3.1. Khối 1  - Ngành Luật.

Buổi 1: Buổi sáng ngày 10/8/2021:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

1

Trình chiếu clip, phóng sự giới thiệu về Trường

  07:00 – 07:30

Nội dung 1:

- Những thay đổi và sự thích ứng trong học đại học lĩnh vực Luật;

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, định hướng nghề Luật.

   Hiệu trưởng, PGS.TS.

   Đoàn Đức Lương

  07:30 – 08:30

2

Trình chiếu các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học,…

  08:30 – 08:45

Nội dung 2: Giới thiệu về Trường Đại học Luật (cơ cấu tổ chức, ngành, chuyên ngành, kiểm tra đánh giá kết quả học tập).

   TS. Nguyễn Sơn Hà

   08:45 – 09:45

3

Trình chiếu các hình ảnh, phóng sự về các thành tựu,… của Nhà trường đã phát trên các phương tiện thông tin đại chúng

  09:45 – 10:00

Nội dung 3:

- Giới thiệu chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần; kế hoạch học tập, học lại, học cải thiện, học vượt để ra trường trước thời hạn; hướng dẫn đăng ký học phần trong phần mềm.

- Các quy chế đào tạo, công tác sinh viên.

   Phòng Đào tạo

   Phòng CTSV

  10:00 – 11:00

         Buổi 2: Buổi chiều ngày 10/8/2021:

4

   Trình chiếu khuôn viên, cơ sở vật chất, giảng đường, khu thể thao,… của Trường

  13:30 – 14:00

Nội dung 4: Kế hoạch hoạt động phong trào Đoàn – Hội và CLB Đội, Nhóm.

(giờ giải lao chiếu các clip Ngày hội Tân sinh viên, Ngày hội cán bộ Đoàn – Hội, CLB Đội, nhóm và các hình ảnh, hoạt động của Nhà trường).

   Đoàn TN, Hội SV

  14:00 – 17:00

         Buổi 3: Buổi sáng ngày 11/8/2021:

5

Trình chiếu các clip, hình ảnh hoạt động của Khoa, của Trường

  07:30 – 08:00

Nội dung 5:

- Khoa, TrT cử ban cán sự, BCH chi đoàn.

- Giới thiệu về Khoa, Trung tâm.

- Giới thiệu tài liệu đối với sinh viên học Luật.

- Các hoạt động chuyên môn của Khoa, Trung tâm…

   Khoa Luật Hành chính.

   TrT TH Luật và KN

  08:00 – 11:00

 

3.2. Khối 2 - Ngành Luật Kinh tế.

Buổi 1: Buổi sáng ngày 10/8/2021:

TT

Nội dung

Báo cáo viên

Thời gian

1

Trình chiếu các hình ảnh, phóng sự về các thành tựu,… của Nhà trường đã phát trên các phương tiện thông tin đại chúng

   07:00 – 07:30

Nội dung 1:

- Giới thiệu chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần; kế hoạch học tập, học lại, học cải thiện, học vượt để ra trường trước thời hạn; hướng dẫn đăng ký học phần trong phần mềm.

- Các quy chế đào tạo, công tác sinh viên.

   Phòng Đào tạo

   Phòng CTSV

   07:30 – 08:30

2

Trình chiếu clip, phóng sự giới thiệu về Trường

   08:30 – 08:45

Nội dung 2:

 - Những thay đổi và sự thích ứng trong học đại học lĩnh vực Luật;

 - Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, định hướng nghề Luật.

   Hiệu trưởng, PGS.TS.

   Đoàn Đức Lương

   08:45 – 09:45

3

Trình chiếu các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học,…

   09:45 – 10:00

Nội dung 3: Giới thiệu về Trường Đại học Luật (cơ cấu tổ chức, ngành, chuyên ngành, kiểm tra đánh giá kết quả học tập).

   TS. Nguyễn Sơn Hà

   10:00 – 11:00

         Buổi 2: Buổi chiều ngày 10/8/2021:

4

Trình chiếu các clip, hình ảnh hoạt động của Khoa, của Trường

   13:30 – 14:00

Nội dung 4:

- Khoa gặp mặt lớp, cử ban cán sự, BCH chi đoàn.

- Giới thiệu về khoa.

- Giới thiệu tài liệu đối với sinh viên học Luật.

- Các hoạt động chuyên môn của khoa,…

   Khoa Luật Kinh tế.

   14:00 – 17:00

         Buổi 3: Buổi sáng ngày 11/8/2021:

5

   Trình chiếu khuôn viên, cơ sở vật chất, giảng đường, khu thể thao,… của Trường

   07:30 – 08:00

Nội dung 5: Kế hoạch hoạt động phong trào Đoàn – Hội và CLB Đội, Nhóm.

(giờ giải lao trình chiếu các clip Ngày hội Tân sinh viên, Ngày hội cán bộ Đoàn – Hội, CLB Đội, nhóm và các hình ảnh, hoạt động của Nhà trường).

   Đoàn TN, Hội SV

   08:00 – 11:00

Thông tin sinh viên liên hệ:

- Phòng Công tác sinh viên: 0234. 3946995 - 0935.108605 (Thầy Tuấn).

- Tổ Tuyển sinh và truyển thông: 0234.3946997 - 0974.751181 (Thầy Hướng).

Các bài khác