Khoa Luật Quốc tế tổ chức hội thảo: Pháp luật về hàng hải

Ngày 31 tháng 5 năm 2016, Khoa Luật quốc tế tổ chức Hội thảo chuyên môn với chủ đề “Pháp luật về hàng hải”. Hội thảo là diễn đàn sinh hoạt chuyên môn có chất lượng với những bài viết và các phản biện đến từ các báo cáo viên, diễn giả, nhà khoa học trong Trường.

Hội thảo với sự có mặt của các giảng viên, cán bộ của Khoa Luật quốc tế do Trường Khoa, Th.S Nguyễn Thị Hà chủ trì. Hội thảo đã nhận được sự quan tâm gửi bài và chấp nhận đăng trong kỷ yếu với số lượng 14 bài viết xoay quanh các chủ đề về hàng hải Việt Nam và quốc tế.

Hội thảo được nghe tất cả các báo cáo viên trong Khoa Luật quốc tế trình bày nội dung nghiên cứu của mình theo hướng từ nghiên cứu các vấn đề lý luận về hàng hải, các vấn đề pháp lý về hợp đồng, vận đơn đường biển hay các phương thức giải quyết tranh chấp đối với vận chuyển hàng hải Việt Nam và quốc tế trong xu thế hội nhập.

Sau phần báo cáo, chủ trì cũng đã điều hành các nội dung thảo luận bao gồm các vấn đề chuyên môn trong Hội thảo, các vấn đề pháp lý cần được làm rõ và đưa ra một số nội dung tiếp tục bản luận như nghiên cứu các hợp đồng vận chuyền hàn g hải với góc độ tiếp cận theo chủ thể công hay chủ thể tư, hay vấn đề áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp đối với Việt Nam khi thực hiện các cam kết thương mại hóa đường biển.

Pháp luật về hàng hải là một chủ đề nghiên cứu đã được Khoa quan tâm, với thời gian triển khai có định hướng từ trước, các bài viết đã thể hiện tinh thần nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên Khoa Luật quốc tế, chủ đề hội thảo cũng là nơi để góp ý giúp hoàn thiện một số nội dung đưa vào giảng dạy học phần Pháp luật hàng hải cho các khóa đào tạo chuyên ngành Luật quốc tế.

Trần Viết Long

 

Các bài khác