Khoa Luật Quốc tế tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 19 tháng 10 năm 2017,  Khoa Luật quốc tế đã tiến hành Đại hội công đoàn Khoa Luật Quốc tế nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội có đầy đủ các giảng viên trong Khoa.

Mở đầu Đại hội, Ban tổ chức đã tiến hành các thủ tục theo yêu cầu của Công đoàn Trường. Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh Linh, Tổ trưởng tổ công đoàn Khoa đã đọc Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn từ năm 2015-2017, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng lắng nghe bản kiểm điểm của Tổ trưởng tổ công đoàn trước các công đoàn viên tham dự.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Chi Bộ, Khoa cũng đã có những phát biểu chúc mừng, đưa ra các nội dung đề nghị Công đoàn Khoa tiếp tục đẩy mạnh liên quan về chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của công đoàn nhằm thúc đẩy công đoàn Khoa phát triển.

Đại hội cũng tiến hành bầu ra Chủ tịch và Phó chủ tịch công đoàn Khoa nhiệm kỳ 2017-2022. Sau khi tiến hành làm thủ tục bầu cử và kiểm phiếu, đồng chí Nguyễn Hữu Khánh Linh được đại hội bầu chủ tịch, đồng chí Trần Thị Diệu Hương giữ chức Phó chủ tịch.

Trần Viết Long

Các bài khác