Khoa Luật Quốc tế tổ chức hội nghị viên chức năm học 2016 – 2017

Thực hiện kế hoạch của Hiệu trưởng  Trường Đại học Luật yêu cầu các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 2016 – 2017, vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2016 Khoa Luật quốc tế tổ chức hội nghị viên chức năm học 2016 – 2017.

Về phía công đoàn có Th.S Nguyễn Sơn Hà, thay mặt công đoàn Trường tham dự và phát biểu đánh giá cao các hoạt động của Khoa và mong muốn Khoa Luật quốc tế sẽ có nhiều hoạt động phát triển trong năm học 2016 - 2017

Về phía Khoa Luật quốc tế có Th.S Nguyễn Thị Hà, Trưởng Khoa, Th.S Nguyễn Hữu Khánh Linh, Chủ tịch công đoàn Khoa, cùng toàn thể giảng viên trong đơn vị.

Hội nghị đã báo cáo tổng kết các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phong trào đoàn thanh niên, công đoàn… trong năm học 2015 – 2016; đồng thời cũng đưa ra các phương hướng, giải pháp để hoạt động của Khoa Luật quốc tế trong năm học 2016 – 2017 có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đào tạo của Khoa, thực hiện đúng theo chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ mà nhà trường giao phó.

Trong thời gian qua, mặc dù là đơn vị mới, cán bộ trẻ nhưng Khoa Luật quốc tế cũng hoàn thành nhiều nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Nhà trường. Lãnh đạo Khoa cũng đề nghị khoa tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu năm học 2016 – 2017, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên.

Trần Viết Long

Các bài khác