Thành lập Chi bộ Khoa Luật Quốc tế thuộc Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Ngày 01 tháng 11 năm 2016, Bí thư đảng ủy Trường Đại học Luật Đoàn Đức Lương đã ký quyết định thành lập Chi bộ Khoa Luật quốc tế trên cơ sở tách từ chi bộ Khoa luật kinh tế quốc tế

Theo đó, quyết định thành lập Chi bộ Khoa Luật quốc tế gồm 3 đồng chí: Trần Viết Long, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Trần Thị Diệu Hương. Đảng ủy Trường Đại học Luật cử đồng chí Trần Viết Long giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2018

Đảng ủy Trường Đại học Luật  giao nhiệm vụ Chi bộ thực hiên tốt các chức năng, nhiệm vụ đảm bảo hoạt động có hiệu quả và đúng với điều lệ Đảng.

Trần Viết Long

Các bài khác