Hướng dẫn tra cứu tên đề tài Khoá luận và Luận văn (cập nhật bổ sung năm 2020)

Kính gửi: - Sinh viên, học viên và giảng viên Trường Đại học Luật

Để hỗ trợ cho người học và giảng viên thuận tiện trong việc tra cứu danh mục đề tài Khoá luận và Luận văn trong quá trình lựa chọn và thực hiện đề tài tốt nghiệp. Trung tâm TT - Thư viện thông báo cách thức truy cập tìm kiếm thông tin đề tài Khoá luận và Luận văn trực tiếp tại mục "THƯ VIỆN" ( địa chỉ: http://www.hul.edu.vn/khoa-luan-luan-van.html )

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://www.hul.edu.vn/khoa-luan-luan-van.html

Bước 2: Lựa chọn Thư mục cần tìm kiếm tên đề tài tổng hợp theo Ngành và Chuyên ngành qua các năm (như hình bên dưới)

Bước 3: Lựa chọn tải file để tìm kiếm thông tin

 

*** Lưu ý: Đây chỉ  là file tổng hợp tên đề tài, được sắp xếp theo ngành và chuyên ngành qua các năm. Do đó, người học muốn đọc toàn văn nội dung tài liệu cần liên hệ trực tiếp tại Phòng mượn, Trung tâm TT - Thư viện (Tầng 5 toà nhà Hành chính)

Trân trọng thông báo.

                                                                                                                                     TRUNG TÂM TT - THƯ VIỆN

Các bài khác