Hội nghị tổng kết công tác thực tập năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Sáng ngày 26/8/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực tập năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông tin kế hoạch tuyển sinh cao học Luật, đợt 2 năm 2021: Ngành Luật Kinh tế, thời gian nhận hồ sơ là từ ngày thông báo đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2021 Thông tin liên hệ: 1. ThS. Phạm Thị Như Hiền, SĐT: 0933.906.555 2. ThS. Nguyễn Duy Tú, SĐT: 0962.755.777

Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến "Asian Legal History"

Ngày 24,25/7/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Trung Văn Hong Kong tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến "Asian Legal History".

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đối với Lưu học sinh Lào K41

Ngày 18/7/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân Luật và Luật Kinh tế cho 14 Lưu học sinh Lào K41.

Thông báo kết nối truy cập cho các đơn vị vào CSDL Proquest Central, Công bố KH&CN Việt Nam và Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

Thực hiện công văn 2099/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai sử dụng CSDL ScienceDirect cho các đơn vị thành viên. Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường .