Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ Quỹ “Tiếp sức đến Trường”

Để giúp đỡ các em sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chắp cánh cho các em đạt được ước mơ lấy được tấm bằng đại học, Trường Đại học Luật, ĐH Huế xây dựng Quỹ “Tiếp sức đến Trường” nhằm hỗ trợ, tiếp sức, bù đắp một phần khó khăn cho các em đang học tại Trường.

Các bài khác