Thông báo kết nối truy cập cho các đơn vị vào CSDL Proquest Central, Công bố KH&CN Việt Nam và Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

Thực hiện công văn 2099/ĐHH-KHCNQHQT của Giám đốc Đại học Huế về việc triển khai sử dụng CSDL ScienceDirect cho các đơn vị thành viên. Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường .

Ban Tổ chức Cuộc thi vô địch Tin học Văn phòng MOSWC-Viettel 2021 và Cuộc thi vô địch Thiết kế đồ họa ACAWC 2021

Được tổ chức thường niên từ năm 2013 bởi Tập đoàn khảo thí Tin học hàng đầu thế giới Certiport (Hoa Kỳ), Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới (Adobe Certified Associate World Championship – ACAWC) và Cuộc thi vô địch Tin học Văn phòng MOSWC-Viettel 2021 là sân chơi quốc tế nhằm tìm ra những chuyên gia thiết kế hàng đầu sử dụng phầm mềm Adobe Photoshop, Adobe Illustrator và Adobe Indesign, MS Office. Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 đến 22 với quy mô toàn cầu và thu hút hàng trăm ngàn thí sinh của gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm.

Hướng dẫn tra cứu tên đề tài Khoá luận và Luận văn (cập nhật bổ sung năm 2020)

Để hỗ trợ cho người học và giảng viên thuận tiện trong việc tra cứu danh mục các đề tài Khoá luận và Luận văn trong quá trình lựa chọn và thực hiện đề tài tốt nghiệp. Trung tâm TT - Thư viện thông báo cách thức truy cập tìm kiếm thông tin đề tài Khoá luận và Luận văn trực tiếp tại Thư mục THƯ VIỆN ( địa chỉ: http://www.hul.edu.vn/khoa-luan-luan-van.html )

Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ Quỹ “Tiếp sức đến Trường”

Để giúp đỡ các em sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chắp cánh cho các em đạt được ước mơ lấy được tấm bằng đại học, Trường Đại học Luật, ĐH Huế xây dựng Quỹ “Tiếp sức đến Trường” nhằm hỗ trợ, tiếp sức, bù đắp một phần khó khăn cho các em đang học tại Trường.