[08-7-2021] ĐHH: Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại Đại học Huế (Quyết định số 958/QĐ-ĐHH)

Ngày 08/7/2021, Giám đốc Đại học Huế ký Quyết định số 958/QĐ-ĐHH về việc Ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống lây nhiễm COVID-19 tại Đại học Huế

[06-7-2021] ĐHH: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (CV 1058/ĐHH-VP)

Ngày 06/7/2021, Giám đốc Đại học Huế ban hành CV số 1058/ĐHH-VP về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

[20-06-2021] Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Thông báo của UBND tỉnh

[20-06-2021] Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thực hiện theo Thông báo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, Nhà trường yêu cầu:

Tỉnh TTH: Thông báo bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Thông báo số 59/TB-BCĐ ngày 11/5/2021)

Thông báo bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Thông báo số 59/TB-BCĐ ngày 11/5/2021)

Tỉnh TTH: Thông báo một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 56/TB-BCĐ ngày 08/5/2021)

Thông báo một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Thông báo số 56/TB-BCĐ ngày 08/5/2021)

Trường ĐHL: Triển khai các biện pháp an toàn sau khi sinh viên quay trở lại học tập sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Triển khai các biện pháp an toàn sau khi sinh viên quay trở lại học tập sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Tỉnh TTH: Thông báo bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 51/TB-BCĐ ngày 03/5/2021)

Tiếp theo Thông báo số 51/TB-BCĐ ngày 03 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo bổ sung một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

ĐHH: Kế hoạch số 197/KH-ĐHH về xử trí phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)

Ngày 22/02/2021, Đại học Huế ban hành Kế hoạch số 197/KH-ĐHH về xử trí phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đối với sinh viên Đại học Huế quay trở lại học tập.

ĐHH: Kế hoạch đón tiếp sinh viên trở lại Huế học tập

Ngày 22/02/2021, Đại học Huế ban hành Công văn số 205/ĐHH-VP về kế hoạch đón tiếp sinh viên trở lại Huế học tập sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 của một số tỉnh, thành phố. Sau khi trở lại học tập tại Huế, sinh viên thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng Hue-S như sau:

ĐHH: Triển khai và đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập học kỳ II năm học 2020 – 2021 theo hình thức trực tuyến đến hết ngày 28/2/2021

Thực hiện Thông báo số 55/TB-UBND ngày 06/2/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 16/2/2021, sau khi thống nhất ý kiến trong Thường trực Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế, Giám đốc – Trưởng Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Đại học Huế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: