Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ Luật học cấp Đại học Huế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Đông

Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Mã số: 938 01 07

Với đề tài: "Pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam"

Vào lúc 8h00 ngày 07 tháng 08 năm 2021 tại Phòng họp Đại học Huế - số 01 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự./.

Các bài khác