Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên Khóa K40 hệ đào tạo chính quy dài hạn

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên Khóa K40 hệ đào tạo chính quy dài hạn.

Sinh viên đọc kỹ thông báo và làm theo hướng dẫn.

Nếu có gì thắc mắc thì có thể liên hệ qua các đầu mối trong thông báo

Link tải biểu mẫu các đơn: https://bit.ly/3ffTpgB

Thân ái./.