THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG " HOÀ GIẢI CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI"

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG " HOÀ GIẢI CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI" 

Hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, các giảng viên, luật sư, chuyên gia pháp lý trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm có liên quan trong lĩnh vực hoà giải các tranh chấp dân sự và kinh doanh thương mại. 

Trường Đại học Luật, Đại học Huế trân trọng kính mời các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, người học, cá nhân quan tâm về Hội thảo trong cả nước tham gia viết bài và tham dự Hội thảo. 

Mọi chi tiết xin được đính kèm file ở dưới, xin vui lòng tải về để xem thông tin chi tiết. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Tải file 

Các bài khác