Thông báo về việc đăng ký học lớp Giáo dục thể chất riêng cho khóa tuyển sinh 2015 trở về trước vào Thứ 7 và Chủ nhật

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên từ khóa tuyển sinh 2015 trở về trước hoàn thành chứng chỉ Giáo dục thể chất để kịp xét tốt nghiệp ra trường, Khoa GDTC tổ chức cho sinh viên đăng ký lớp học riêng vào thứ 7 và Chủ nhật. Cụ thể như sau:

*Thời gian đăng ký: từ ngày có thông báo đến hết 25/102019

Sáng: 7h30 đến 10h30

Chiều: 14h đến 16h30

Đính kèm:
 tb_1343_tb_dhh.pdf (19.38 KB)
Các bài khác