Thông báo tuyển sinh Đại học bằng 2 chính quy, Liên thông đại học chính quy, Liên thông đại học VLVH và Đại học VLVH đợt tháng 11 năm 2019 tại Trường Đại học Luật

Học viên truy cập vào website tuyển sinh của nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết:

http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn/News/Detail/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-2-chinh-quy-lien-thong-dai-hoc-chinh-quy-lien-thong-dai-hoc-vlvh-va-dai-hoc-vlvh-dot-thang-11-nam-2019-tai-truong-dai-hoc-luat_20191009172840

Liên hệ tư vấn

Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Địa chỉ:  Đường Võ Văn Kiệt, P. An Tây, TP. Huế
Website: https://hul.edu.vn - http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn/
Email: tuyensinh@hul.edu.vn
Điện thoại: 0234. 394. 6997
Facebook: Đại học Luật Huế - https://www.facebook.com/hul.edu.vn/ 

Các bài khác