Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ, Đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông tin kế hoạch tuyển sinh cao học Luật, đợt 2 năm 2021:
Ngành Luật Kinh tế, thời gian nhận hồ sơ là từ ngày thông báo đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2021
Thông tin liên hệ:
1. ThS. Phạm Thị Như Hiền, SĐT: 0933.906.555
2. ThS. Nguyễn Duy Tú, SĐT: 0962.755.777
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây: 
Các bài khác