Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2021

I. CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINHLuật Kinh tế, mã số 9380107

II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ và 04 năm đối với người có bằng đại học.

IV. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Yêu cầu về văn bằng:

- Có bằng thạc sĩ đúng, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Có bằng TNĐH theo hình thức đào tạo giáo dục chính quy loại khá trở lên. Bằng này phải thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

2. Yêu cầu  về trình độ ngoại ngữ: Người dự thi phải có một trong các chứng chỉ về ngoại ngữ như sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

3. Yêu cầu về bài luận: Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đềhay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất của người hướng dẫn.

4. Thư giới thiệu:

Có 2 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như Giáo sư, Phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh và trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm người hướng dẫn luận án. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển. Cụ thể:

+ Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

+ Năng lực hoạt động chuyên môn.

+ Phương pháp làm việc.

+ Khả năng nghiên cứu.

+ Khả năng làm việc theo nhóm

+ Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển.

+ Triển vọng phát triển chuyên môn.

+ Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS.

 5. Các điều kiện khác:

- Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: một năm công tác trở  lên đối với những ứng viên chỉ có bằng TNĐH loại khá tính từ ngày cấp bằng TN đến ngày hết hạn nộp hồ sơ.

- Được cơ quan quản lý nhân sự, hoặc trường nơi sinh viên vừa TN giới thiệu dư tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm vần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo.

- Có ít nhất một bài báo đã đăng hoặc nhận đăng trên các tạp chí khoa học. Riêng đối với những người dự tuyển chuyên ngành Luật Kinh tế có bằng TNĐH chính quy loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp (Luật Kinh tế, Luật, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật TMQT) thì phải có bài báo đã được đăng hoặc đã được nhận đăng trên các tạp chí chuyên ngành Luật hoặc tạp chí có chỉ số ISSN trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Đối với các bài báo đã được nhận đăng phải được đăng trước khi có quyết định công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Đơn xin dự tuyển theo mẫu của cơ sở giáo dục đại học.

2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm Cao học nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp.

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm).

4. Công văn giới thiệu dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

5. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa.

6. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để chứng nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn.

7. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (07 bộ).

8. Bài luận về dự định nghiên cứu (07 bản).

9. 02 thư giới thiệu (để trong phong bì dán kín có chữ ký giáp lai của người giới thiệu).

10. Bản sao hợp lệ văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ.

11. Các giấy tờ hồ sơ khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học và 4 ảnh (3x4).

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ (cỡ 32 x 26 cm) có đề rõ họ tên và đại chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

Mẫu hồ sơ tải tại đường link: http://hul.edu.vn/dao-tao-sau-dai-hoc-1.html

 

Các bài khác