Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

1. Ngành tuyển sinh:  Luật Kinh tế, Lý luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật

2. Lịch thi tuyển: Sáng ngày 17/4/2021: thi môn Ngoại ngữ

                     Chiều ngày 17/4/2021: thi môn cơ sở ngành

                     Sáng ngày 18/4/2021: thi môn chủ chốt

                     Chiều ngày 18/4/2021: dự phòng

3. Bổ sung kiến thức cho thí sinh thuộc diện ngành gần và ngành khác

- Người dự thi có Bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác đối với ngành đăng ký dự thi (Xem ở file đính kèm) phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh.

4. Ôn thi tuyển sinh:

- Lịch ôn thi: dự kiến từ 10/3/2021 đến 10/4/2021

- Địa điểm: tùy khu vực nộp hồ sơ

5. Hồ sơ và tư vấn tuyển sinh:

- Hồ sơ tải từ website: http://https://hul.edu.vn/dao-tao-sau-dai-hoc-1/bieu-mau-ho-so-dang-ky-du-thi-cao-hoc-luat-kinh-te_87.html hoặc nhận tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Thời hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 05 tháng 3 năm 2021

- Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ nộp khi nộp hồ sơ

- Lệ phí thi: Theo quy định của Đại học Huế, nộp vào ngày tập trung trước khi thi

- Thông tin liên hệ:  0933 906 555 (gặp cô Hiền).

Xem thông báo chi tiết ở file đính kèm.  Tải file

 

Đính kèm:
Các bài khác