Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh

 Trường Đại học Luật, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:

1.     Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thương

2.     Ngành: Luật Kinh tế.

3.     Đề tài: Áp dụng án lệ để giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại ở Việt Nam.

4.      Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Duy Phương – Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

5.     Thời gian: 8h00 ngày 02 tháng 7 năm 2021.

6.     Địa điểm: Phòng Hội thảo A1, Trường Đại học Luật – đường Võ Văn Kiệt, Thành phố Huế.

7.     Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.