Tiểu sử tóm tắt lý lịch 04 ứng viên của Đại học Huế ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 10/02/2019 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, xây dựng và phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó khẳng định phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á.

Trong những năm qua, Đại học Huế đã có nhiều đóng góp to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tư vấn chính sách cho khu vực miền Trung, cả nước và đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại học Huế được hiệp thương giới thiệu 04 đại biểu là những gương mặt tiêu biểu tham gia ứng cử.

1. PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế, Bí thư, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

2. PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. TS. Bùi Văn Lợi, Trưởng  Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Huế; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đại học Huế, ứng cử HĐND thành phố Huế, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

4. TS. Tôn Nữ Hải Âu, Giảng viên Khoa Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu lý lịch 04 ứng viên của Đại học Huế

 

Các bài khác