Tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 6

 
 
1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Bình
Sinh ngày: 08/10/1974.
Quê quán: xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thường trú: Số 8/107 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Trung văn
Học vị: Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế   
Lý luận chính trị: Cao cấp
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh TT Huế nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
   CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ VN tỉnh, sự thống nhất của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi xác định, đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân.
   Tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.
   Trải qua nhiều cương vị công tác, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Phong Điền và nay là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi đã thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
   Nếu vinh dự được cử tri Thành phố Huế tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành trách nhiệm người đại biểu của nhân dân, cụ thể là:
   Trước hết
   Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo thực hiện liên quan đến lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, du lịch, lao động thương binh xã hội, tôn giáo, cải cách hành chính, tư pháp, bảo hiểm xã hội ..; tôi luôn xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
   1. Cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tập trung chỉ đạo hoàn thành các Đề án trình các cơ quan TW theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW tại Nghị quyết số 83/NQ-CP để sớm đạt mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
  2. Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển 04 trung tâm: văn hóa-du lịch đặc sắc, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao và trung tâm khoa học công nghệ hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội
   3. Thực hiện đồng bộ và quyết liệt cải cách hành chính toàn diện, thực chất; Phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh bền vững gắn liền với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.
   Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19.
   Thứ hai, Tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời phản ảnh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Hội đồng nhân dân, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, cùng với các vị đại biểu HĐND góp ý cho tỉnh có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri. Đặc biệt, với cương vị là Phó chủ tịch UBND tỉnh, tôi sẽ trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.
   Thứ ba, Bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri.
   Kính thưa Quý cử tri !
   Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri thành phố Huế, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà./.
 
 
 
2. Họ và tên: Huỳnh Văn Chương
Sinh ngày: 01/01/1973
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế
 
   CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Tôi rất vinh dự được các cơ quan, tổ chức, đơn vị hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân bổ về đơn vị bầu cử số 6 thành phố Huế gồm các phường An Cựu, An Đông, Phú Hội, Phú Nhuận, Vỹ Dạ và Xuân Phú.
   Trong các lĩnh vực công tác tôi luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu với vai trò nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, cống hiến cho đơn vị công tác và phục vụ nhân dân TP Huế và TT Huế.
   Nếu được cử tri tín nhiệm và lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ và chương trình hành động trọng tâm sau:
   1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân cấp tỉnh, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền, nhất là cấp tỉnh về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân TT Huế mong đợi trên các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, những vấn đề thuộc chuyên môn của bản thân suốt nhiều năm nghiên cứu nhất là chính sách về quản lý đất đai.. thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp HĐND cấp tỉnh.
   2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
   3. Ngày 10/02/2019 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, xây dựng và phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó khẳng định phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á. Trong những năm qua, Đại học Huế đã có nhiều đóng góp to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tư vấn chính sách cho khu vực miền Trung, cả nước và đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cũng là nhiệm kỳ quyết tâm rất lớn của tỉnh thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa tỉnh ta thành thành phố trực thuộc Trung ương, tôi sẽ tập trung đóng góp chính vào 5 vấn đề sau đây mà cá nhân tôi là thế mạnh:
   Một là: Xây dựng Trung tâm giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao: cần có sự phối hợp tốt giữa chính quyền tỉnh TT Huế, TP Huế và ĐH Huế để hoàn thành các tiêu chí đưa Giáo dục và đào tạo TT Huế xứng tầm Trung tâm giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao gồm:
- Giáo dục Đại học: lấy trọng tâm là Đại học Huế;
- Giáo dục nghề nghiệp: các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Thừa Thiên Huế;
- Giáo dục phổ thông: Quốc học, Nguyễn Tri Phương: xứng tầm quốc gia;
- Đào tạo nhân tài con em Thừa Thiên Huế;
Trách nhiệm đóng góp:
- Kết nối 3 đối tượng: Phổ thông, Trung cấp, Cao đảng và Đại học.
- Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mũi nhọn, đại trà cho tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Phát triển đội ngũ giáo viên Thừa Thiên Huế 2021 - 2030.
   Hai là: Trung tâm Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 – 2030
- Vai trò thúc đẩy và phối hợp của Đại học Huế với tỉnh để có các công trình nghiên cứu, sản phẩm chuyển giao góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là các lĩnh vực tỉnh đang cần nguồn trí tuệ, chất xám: Y Dược, Công nghệ thông tin, Nông nghiệp công nghệ cao, Khoa học xã hội nhân văn, văn hóa, bảo tồn,…
- Vai trò các nhà khoa học của Đại học Huế tham gia vào đóng góp chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
   Ba là: Xây dựng các nhóm chuyên gia: tư vấn chính sách, các lĩnh vực khác nhau cho tỉnh Thừa Thiên Huế: Nông nghiệp kết nối các địa phương, Y tế, CNTT, Đô thi thông minh, văn hoá, du lịch, bảo tồn, Xã hội nhân văn,…
   Bốn là: Lãnh chỉ đạo, thúc đẩy, tạo động lực để gần 50 ngàn sinh viên ĐHH thường trú tại Thừa Thiên Huế và hơn 4000 viên chức và lao động cả Đại học Huế tham gia đóng góp vào các hoạt động kính tế - xã hội – môi trường của tỉnh như: Ngày CN Xanh, môi trường, an sinh, góp phần phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh Huế đến bạn bè trong và ngoài nước.
   Năm là: Bản thân nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực Quản lý đất đai, sẽ tư vấn, phản biện chính sách về công tác quản lý đất đai, đây là nguồn lực lớn của TT Huế giai đoạn 2021-2026, nhưng cần những ý kiến chuyên sâu của nhà khoa học.
   Xin chân thành cảm ơn!
 
 
3. Họ và tên: Phan Minh Nguyệt
Sinh ngày: 16/9/1977
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế
   CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
      Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 lần này tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc địa bàn thành phố Huế.
   Nếu trúng cử, bản thân sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân. Đồng thời, tôi xin trình bày Chương trình hành động dự kiến xuyên suốt nhiệm kỳ của tôi tập trung vào các nội dung sau:
   Thứ nhấtnỗ lực hết mình để tham mưu thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Huế đang ở mức thấp nhất toàn tỉnh (tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 3,45%, thành phố Huế 1,36%), nhưng chủ yếu tập trung lõi nghèo, ngoài ra theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Huế, sẽ có 13 xã/phường/thị trấn của thị xã Hương Trà, Hương Thủy và huyện Phú Vang, số hộ nghèo cũng tăng lên đáng kể; cùng với việc tiếp tục hoàn thành  chương trình di dời, giải tỏa các hộ dân cư thuộc khu vực Thượng Thành, Eo Bầu ra khỏi khu vực kinh thành Huế, nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội như đào tạo nghề, việc làm... đối với các hộ được di dời cũng là vấn đề cần quan tâm giải quyết. Theo đó, sẽ tích cực phối hợp cùng các ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhóm giải pháp đã được UBND tỉnh thông qua, thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung đặc biệt là các phường có tỷ lệ hộ nghèo cao, tạo thuận lợi cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn, thực hiện tốt chính sách đào tạo nghề, thực hiện kịp thời chế độ BHYT đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo để thực hiện chương trình giảm nghèo hằng năm và thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Nhất là đảm bảo đời sống trong điều kiện dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực đời sống, xã hội.
   Thứ hai, tập trung đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về ưu đãi người có công nhằm thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ đối với người có công, nhất là thời điểm Pháp lệnh ưu đãi người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 có hiệu lực từ 01/7/2021...
   Thứ badành sự quan tâm đặc biệt đến các vấn đề về xã hội, đó là:
   1- Chế độ bảo trợ xã hội: Bởi đây là đối tượng yếu thế của xã hội, cần được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Tổng số đối tượng hưởng  chế độ bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Huế đông nhất, chiếm 23% tổng số cả tỉnh, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật. Việc thực hiện kịp thời chế độ đối với các đối tượng này không những góp phần thực hiện chủ trương đảm bảo công bằng xã hội mà còn tạo điều kiện cho họ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản phục vụ các nhu cầu thiết yếu của đời sống như giáo dục, chăm sóc y tế, các trợ giúp xã hội khác, đặc biệt là việc trợ cấp kịp thời đối với người cao tuổi góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc người cao tuổi của Đảng, Nhà nước ta. Với đặc điểm tại Thành phố Huế nhiều trường hợp ủy quyền, nhiều trường hợp hộ khẩu không đồng nhất với nơi ở hiện tại nên thời gian qua gặp trở ngại trong công tác chi trả, vì vậy bản thân sẽ thúc đẩy nhanh việc chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội theo phương thức chi trả không dùng tiền mặt vừa tạo thuận lợi cho đối tượng vừa thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của đời sống xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.
   2- Phòng chống các tệ nạn xã hội: trong chuyên môn của ngành, sẽ tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống ma túy nhất là trong học đường (thành phố Huế là nơi tập trung chủ yếu sinh viên của Đại học Huế và học sinh, sinh viên thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp); nâng cao chất lượng hoạt động các điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị cai nghiện trên địa bàn và tích cực phối hợp cùng các cơ quan liên quan đảm bảo cai nghiện bắt buộc có hiệu quả góp phần thực hiện hiện mục tiêu xây dựng thành phố Huế đế năm 2025 không có ma túy.
   Thứ tưVới vai trò một nữ ứng cử viên của ngành lao động – TB&XH , tôi quan tâm đến sự bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ góp phần thực hiện mục tiêu các quyền bình đẳng của phụ nữ và các vấn đề liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
   Với tâm huyết và trách nhiệm của mình, tôi mong muốn bà con cử tri ủng hộ để tôi có điều kiện thực hiện chương trình hành động của mình nếu được tiếp tục là đại biểu HĐND tỉnh.
 
 
4. Họ và tên: VÕ LÊ NHẬT
Sinh ngày: 06/10/1977
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
 
   CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:
   Vừa qua, bản thân tôi vinh dự được UBMTTQVN tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 06, thuộc 07 phường phía Nam của thành phố Huế (Vỹ Dạ, Xuân Phú, Phú Nhuận, Phú Hội, An Cựu, An Đông và An Tây). Nếu được bà con cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân sẽ tập trung đề xuất một số giải pháp chủ yếu sau:
   Thứ nhất, phát huy trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu.
   Bản thân sẽ tích cực tham dự đầy đủ các kỳ họp, tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND phù hợp với địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển nhanh hơn, nâng cao chất lượng sống của nhân dân; đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh đó, tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết.
   Thứ haitích cực thực hiện nội dung theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị;
   Nghị quyết Bộ chính trị đã xác định "Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh”.
   Với trách nhiệm là người đứng đầu đơn vị được phân công quản lý, bảo tồn di sản Cố đô Huế, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới tư duy phát triển; xây dựng quy hoạch phù hợp để bảo tồn và phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Cố đô Huế. Phối hợp với các đơn vị của thành phố Huế thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức quản lý khu vực I Kinh thành Huế và tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cảnh quan đồng bộ. Tăng cường quảng bá hình ảnh di sản, tranh thủ kêu gọi nguồn lực đầu tư; đẩy nhanh tiến độ trùng tu các công trình di tích trọng điểm; tăng cường và nâng cao chất lượng cảnh quan các khu di sản; thúc đẩy phát triển các dịch vụ phục vụ nhằm thu hút du khách, góp phần phát triển dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố.
   Thứ ba, nâng cao ý thức bảo vệ Di sản.
  Để bảo tồn và phát huy tốt 5 di sản hiện hữu - tài sản vô giá của quốc gia, rất cần đến ý thức bảo vệ di sản của mỗi người dân. Bản thân sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá di sản đến mỗi người dân; vận động nhân dân cùng chung tay bảo vệ di sản; thúc đẩy chương trình Giáo dục di sản, trang bị cho các em học sinh các cấp những kiến thức cơ bản nhất về di sản, từ đó các thế hệ sau này sẽ yêu quý di sản và sẽ tiếp tục có ý thức bảo vệ, phát huy các giá trị di sản của Huế ngày càng tốt hơn.
   Thứ tư, kết nối đồng bộ giữa di sản và đô thị - đô thị và di sản; đề xuất giải quyết các vướng mắc cho người dân sống trong khu vực di sản.
  Quần thể di tích cố đô Huế có vị trí hết sức đặc thù, quan trọng trong quá trình phát triển của đô thị Huế; đặc biệt, với việc mở rộng thành phố Huế vừa được thông qua, sẽ có thêm nhiều khu vực di tích quan trọng trong quần thể di tích cố đô Huế thuộc địa giới hành chính của thành phố. Vì vậy cần phát huy thế mạnh về di sản trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.
   Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của thành phố Huế, diện mạo các khu vực di sản ngày càng khang trang. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển đó, vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập về đầu tư hạ tầng, môi trường đô thị, môi trường du lịch… làm cho không gian chuyển tiếp giữa di sản và đô thị kết nối thiếu đồng bộ. Bên cạnh đó, người dân sống ở khu vực di sản chưa trực tiếp hưởng lợi nhiều từ di sản, vẫn còn nhiều vướng mắc trong xây dựng nhà cửa, chế độ sử dụng đất đai của người dân khu vực này.  Với cương vị công tác và trách nhiệm được giao, bản thân sẽ tập trung đề xuất các giải pháp đầu tư phù hợp và xử lý các vướng mắc này.
   Trên đây là những trăn trở và 04 vấn đề ưu tiên giải quyết của bản thân nếu trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
   Xin trân trọng cảm ơn!
 
 

5. Họ và tên: Nguyễn Hồng Đường Thi

Sinh năm 1993

Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Chi Đoàn thanh niên CS HCM Trường THCS Chu Văn An, TP Huế

   CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

   Với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin trình bày dự kiến Chương trình hành động của tôi nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những nội dung sau:

   - Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương nên việc đầu tiên là hành động vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

   - Bản thân không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: gia đình – nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục thế hệ trẻ - là thế hệ tương lai của đất nước.

   - Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho con em hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

   - Giám sát việc thực hiện Luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực và bệnh thành tích trong học đường.

   - Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ  hội giúp cho các em được học tập tốt hơn.

   Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công.

   Xin trân trọng cảm ơn!  

 

 

6. Họ và tên: Trịnh Hồ Quỳnh Trâm

Sinh năm 1973

Hiện là Trưởng Ban Biên tập, Nhà xuất bản Thuận Hóa.

   CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

   Là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi ý thức được rằng, Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên. Vì vậy, nếu được trúng cử vào Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tôi hứa sẽ làm tốt những việc sau:

   1. Với tư cách là đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe và tiếp thu những phản ánh của bà con, cô bác để trình lên cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết.

   2. Là Trưởng Ban Biên tập Nhà xuất bản Thuận Hóa, với tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, trong quá trình thẩm định nội dung bản thảo, tôi sẽ loại bỏ những tác phẩm có nội dung tư tưởng “độc hại”, “vô bổ”, chất lượng kém làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa đọc, làm băng hoại đạo đức và đời sống tinh thần của nhân dân. Chọn lựa những tác phẩm có nội dung chất lượng cao để xuất bản nhằm giúp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng và nâng cao kiến thức; xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan đúng đắn; xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện nhân cách, hướng mỗi một chúng ta đến với “chân, thiện, mỹ” trong cuộc sống…       

   3. Chú trọng, ưu tiên cho xuất bản những tác phẩm viết về Huế nhằm quảng bá văn hóa Huế đến nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung ; đồng thời  góp phần hưởng ứng Đề án thiết lập và phát triển Tủ sách Huế giai đoạn 2020-2025 theo Kế hoạch 275 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

   4. Tôi sẽ tặng sách của Nhà xuất bản Thuận Hóa cho các trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm góp phần, dù không lớn giúp các em mở rộng kiến thức; đồng thời giúp các trường thực hiện tốt Kế hoạch số 1025/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 4/3/2021 về thực hiện điểm mô hình xây dựng phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc ở các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh.

   Xin chân thành cảm ơn!

 

 

7. Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Trinh

Sinh ngày: 18/12/1983

Chức vụ: Trưởng Khoa Dược, Giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Huế

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

   Vừa qua, tôi được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6 thành phố Huế. Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

   Một là, tôi mong muốn mình sẽ là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ và gắn bó với cử tri, lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của cử tri. Từ đó, có những phản ánh trung thực, chính xác và đề xuất kịp thời đến với các cơ quan, ban ngành liên quan về các vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm, mong đợi; đồng thời đôn đốc và giám sát việc giải quyết các vấn đề đó.

   Hai là, trên cương vị công tác có liên quan trực tiếp đến công tác đào tạo nghề của địa phương, tôi nhận thấy rằng việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu tất yếu trong xu thế phát triển hiện nay của quốc gia và của thế giới. Do đó, tôi sẽ nghiên cứu, góp ý, đề xuất đến các chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương cũng như đáp ứng được nhu cầu việc làm của thị trường. Chương trình đảm bảo được sự phối hợp hài hòa giữa 03 nhà “Nhà nước”, “Nhà trường” và “Nhà doanh nghiệp”, nguồn nhân lực đào tạo ra phải có chất lượng , có đủ năng lực để cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

   Ba là, tôi luôn dành sự quan tâm của mình đến những vấn đề liên quan đến gia đình, sự bình đẳng giới và quyền lợi của phụ nữ, trẻ em. Hiện nay, tình trạng bạo lực gia đình, sự mất bình đẳng giới, nạn ấu dâm, trẻ em bị xâm hại đang là những vấn đề nhức nhối của xã hội. Vì vậy, tôi sẽ tích cực tham gia trong việc đề xuất các chính sách và giải pháp nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, đảm bảo tất cả phụ nữ đều có cơ hội phấn đấu, phát triển; đảm bảo việc thực hiện các quyền của trẻ em; phòng chống bạo lực gia đình.

  Bản thân nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND vừa là một vinh dự, vừa là một nhiệm vụ. Do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa tín nhiệm, dù ở cương vị công tác nào, tôi cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

   Với chương trình hành động của mình, tôi hy vọng được góp một phần công sức bé nhỏ của mình vào sự phát triển của quê hương Thừa Thiên Huế nói riêng và đất nước nói chung.

   Xin chân thành cám ơn./.

 

Các bài khác