Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường, Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Sáng ngày 22/4/2021, Hội đồng trường, Trường Đại học Luật, Đại học Huế họp phiên thứ nhất năm 2021.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận, góp ý cho Dự thảo các nội dung như: Danh sách thành viên Thường trực Hội đồng trường; Kế hoạch công tác của Hội đồng trường năm 2021; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận và những góp ý thực tiễn đến từ các thành viên Hội đồng trường đang công tác tại các cơ quan Tư pháp như TS. Nguyễn Văn Bường – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ThS. Nguyễn Thanh Hải – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các ý kiến của LS. Lê Cao và những góp ý từ các thành viên khác, Thư ký Hội đồng trường đã tổng hợp và trình bày và thông qua Nghị quyết phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng trường.

Đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển của Nhà trường và hoàn thện Quy chế tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn mới.

Các bài khác