Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ Luật kinh tế khoá 9

Ngày 18/3/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế khóa 9 cho 25 tân thạc sĩ.

Đến dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu; Trưởng, phó các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức cùng toàn thể tân thạc sĩ Khóa 9 về tham dự.

* PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đọc báo cáo lễ tổng kết khóa học. Báo cáo đã nhấn mạnh: Các lớp cao học Luật Kinh tế khóa 9 tại Huế và tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị được nhà trường quan tâm, xây dựng kế hoạch, lịch trình học tập từ đầu khóa, theo các chuyên đề, nội dung, chương trình của mỗi học kỳ, từng năm học cụ thể. Đây là điều kiện thuận lợi cho khóa học và các học viên chủ động hơn về mặt bố trí thời gian, có kế hoạch cụ thể cho bản thân trong việc, tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý, khoa học nhất để vừa hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, thực hiện đảm bảo đúng quy chế đào tạo, vừa hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, công việc của gia đình, cũng như tham gia tích cực, hiệu quả các mối quan hệ xã hội khác. Việc tổ chức các lớp học đã được Nhà trường giao nhiệm vụ trực tiếp cho Phòng Đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch, vận dụng một cách linh hoạt phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quy định, quy chế; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên tham gia học tập một cách chủ động, đảm bảo quy định, đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Với thành tích 100% học viên đều đủ điều kiện tốt nghiệp lần này, trong đó có 23 học viên đạt loại Giỏi, chiếm tỷ lệ 92 %; 02 học viên đạt loại Khá, chiếm 8%.

Tại buổi lễ, ThS. Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính công bố quyết định công nhận tốt nghiệp, quyết định khen thưởng và điều hành phần phát bằng cho học viên.

 

 

Các bài khác