Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ Luật kinh tế khoá 10

 

Ngày 29/4/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ Luật Kinh tế khóa 10 (2019 - 2021) cho 119 tân thạc sĩ liên kết đào tạo tại các tỉnh: Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk .

Đến dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức cùng toàn thể tân thạc sĩ về tham dự.

* PGS.TS.Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Nhà trường đọc báo cáo tổng kết khóa học. Trong báo cáo đã nhấn mạnh: Chương trình đào tạo thạc sĩ  Luật Kinh tế có 60 tín chỉ (trong đó bao gồm 10 tín chỉ luận văn) các tín chỉ còn lại được chia ra 3 học kỳ. Mỗi học kỳ được thiết kế khoa học từ các học phần cơ sở, học phần phần ngành và chuyên ngành. Luận văn được thực hiện công phu từ việc xét duyệt đề cương, thông qua đề cương, thực hiện luận văn trong 6 tháng và bảo vệ trước hội đồng là các nhà khoa học có uy tín. Kế hoạch đào tạo được thiết kế và thông báo đến từng người học phù hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng rằng, các anh chị tân thạc sĩ sau khi trở về cơ quan, đơn vị công tác, luôn luôn phát huy những kiến thức, những tri thức bậc cao mà mình đã học tập, nghiên cứu, tích lũy được từ môi trường giảng đường sau đại học để tiếp tục cống hiến, phục vụ cơ quan, đơn vị, quê hương, đất nước được tốt hơn.

Với thành tích 100% học viên đều đủ điều kiện tốt nghiệp lần này, trong đó có 04 học viên đạt loại Xuất sắc, chiếm tỷ lệ 3,3 %; 110 học viên đạt loại Giỏi, chiếm tỷ lệ 90,9 %; 07 học viên đạt loại Khá, chiếm 5,8%.

* TS.Trần Viết Long, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo

Tại buổi lễ, TS. Trần Viết Long, Phó Trưởng phòng phụ trách Đào tạo công bố quyết định công nhận tốt nghiệp, quyết định khen thưởng và điều hành phần phát bằng cho học viên.

* Tân thạc sĩ đại diện khóa hoc phát biểu cảm tưởng

 

 

Các bài khác