Hội nghị tổng kết công tác thực tập năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Sáng ngày 26/8/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thực tập năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến "Asian Legal History"

Ngày 24,25/7/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Trung Văn Hong Kong tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến "Asian Legal History".

Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đối với Lưu học sinh Lào K41

Ngày 18/7/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân Luật và Luật Kinh tế cho 14 Lưu học sinh Lào K41.

Tiểu sử tóm tắt lý lịch 04 ứng viên của Đại học Huế ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 10/02/2019 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, xây dựng và phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó khẳng định phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á.

Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ Luật kinh tế khoá 10

Ngày 29/4/2021, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ Luật Kinh tế khóa 10 (2019 - 2021) cho 119 tân thạc sĩ liên kết đào tạo tại các tỉnh: Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk .