TRUONG-DAI-HOC-LUAT-HUE-CHAO-DON-SINH-VIEN-QUAY-TRO-LAI-TRUONG-SAU-DICH-COVID-19 NĂM 2021

Nhà trường triển khai đội sinh viên phản ứng nhanh đứng tại các điểm chốt quan trọng tại trường nhằm kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn cho sinh viên sát khuẩn, đeo khẩu trang, nhằm đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất cho toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên và sinh viên khi quay trở lại Trường.

Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã có sự chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Hy vọng rằng cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường cùng chung tay bảo vệ sức khỏe của bản thân và của cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động:

Ảnh: Đội Văn minh học đường

Tin bài: Lê Thị Hiền Thu - CLB Truyền Thông 

 

Các bài khác