HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT- ĐẠI HỌC HUẾ HỌP PHIÊN THỨ NHẤT NĂM 2021

Họp phiên lần thứ nhất năm 2021 của Hội đồng nhà trường là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển của Nhà trường và hoàn thện Quy chế tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn mới.
 
 
 
 
Một số hình ảnh tại cuộc họp
 
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng trường đã thảo luận chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2020-2025; đề án nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng đội ngũ viên chức quản lý của Nhà trường và góp ý cho Dự thảo các nội dung như: Danh sách thành viên Thường trực Hội đồng trường; Kế hoạch công tác của Hội đồng trường năm 2021; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
 
 
Một số hình ảnh tại cuộc họp
 
Trên cơ sở những ý kiến thảo luận và những góp ý thực tiễn đến từ các thành viên Hội đồng trường đang công tác tại các cơ quan Tư pháp như TS. Nguyễn Văn Bường – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ThS. Nguyễn Thanh Hải – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, các ý kiến của LS. Lê Cao và những góp ý từ các thành viên khác, Thư ký Hội đồng trường đã tổng hợp và trình bày và thông qua Nghị quyết phiên họp lần thứ nhất của Hội đông trường.
 
 
 
Một số hình ảnh tại cuộc họp
 
Hy vọng với phiên họp lần này, Nhà trường sẽ hoàn thiện hơn nữa các hoạt động trong công tác tuyển sinh, công tác mở ngành, công tác đổi mới về cơ sở vật chất và phương pháp quản lý.
 
Tin bài: Lê Thị Nhi, CLB Truyền Thông
Nguồn ảnh: Đại học Luật Huế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Các bài khác