Kế hoạch học tập năm học 2016 - 2017 của các Khóa chính quy 37, 38, 39, 40

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các Khóa chính quy 37, 38, 39, 40 kế hoạch học tập năm học 2016 - 2017.

Thông báo về việc chuyển học phần đào tạo Khóa 37 và 38

Theo đề xuất của Khoa Luật Hành chính và được sự đồng ý của Hiệu trưởng, Phòng ĐT - Trường ĐH Luật Huế thông báo việc chuyển các học phần sau sang học kỳ tiếp theo (từ HKII năm học 2015-2016 sang HKI năm học 2016-2017): - Học phần: Văn bản pháp luật (LKT1052) của Khóa 37, ngành Luật Kinh tế. - Học phần: Luật Tố tụng hành chính (LUA2072) của Khóa 38, ngành Luật học.